1 czerwca 2011

Z Mazowsza

Skrzydło szpitala w Mławie
16 kwietnia br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik otworzył nowo wyremontowane skrzydło Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
Rozbudowa i doposażenie oddziałów tego szpitala to projekt, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymał wsparcie ze środków unijnych. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 16,5 mln zł, w tym 14 mln zł dofinansowania.
Dzięki przyznanym środkom unijnym możliwa była nie tylko rozbudowa, ale i zakup wyposażenia. Trzykondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem został połączony z istniejącą już częścią szpitala. Znajdują się w nim m.in. pomieszczenia bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, część ortopedyczna oddziału chirurgicznego oraz część rehabilitacyjna oddziału wewnętrznego. Nowe skrzydło ma powierzchnię prawie 10 tys. mkw.

Nowa pracownia
W Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła działalność Pracownia Kontroli Stymulatorów.
Mieści się na pierwszym piętrze, w ciągu pomieszczeń poradni kardiologicznej. Obecnie planowe kontrole wykonywane są w godzinach 9.00-14.00 w piątki, a od kwietnia także w poniedziałki. W pracowni kontrolowane są stymulatory firm: Biotronik, Medtronic, Vitatron i ST Jude Medical, czyli wszystkich najpopularniejszych producentów stymulatorów obecnych na polskim rynku. Pracownia przyjmuje zarówno pacjentów ze stymulatorami wszczepionymi w Szpitalu Zachodnim, jak i w innych ośrodkach. Można tam także przez cały tydzień uzyskać konsultację w przypadku pacjenta leżącego w szpitalu. Szczególnie dotyczy to chorych przed planowanymi zabiegami operacyjnymi i innymi procedurami medycznymi. W nagłych przypadkach konsultację dotyczącą pacjenta ze stymulatorem można uzyskać przez całą dobę na Oddziale Kardiologii.

WUM będzie współpracował z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
12 kwietnia br. została podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.
Umowa zakłada współpracę naukową i dydaktyczną z wykorzystaniem bazy kadrowej, lokalowej i aparaturowej obu jednostek. Współpraca naukowa będzie realizowana w formie wspólnych projektów badawczych, finansowanych ze środków własnych, Ministerstwa Nauki oraz programów unijnych. Główne jej obszary to: genetyka, obrazowanie czynnościowe mózgu oraz fizjologia i patologia słuchu.
Współpraca dydaktyczna obejmuje kształcenie przeddyplomowe studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podyplomowe lekarzy specjalizujących się w oto-laryngologii, audiologii i foniatrii. Aktualnie na bazie instytutu prowadzi działalność Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. W jednostkach instytutu planuje się również prowadzenie praktyk dla studentów kierunku lekarskiego i audiofonologii.

Nominacja grójeckiego szpitala
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu uzyskało nominację do konkursu Perły Medycyny w kategorii szpitale wielospecjalistyczne – poniżej 400 łóżek.
Nagroda jest przyznawana jednostkom medycznym dążącym do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Kapituła konkursu, szukając najlepszej placówki medycznej, ocenia m.in. efektywność zarządzania kapitałem, sposób organizacji pracy, podnoszenie kwalifikacji zespołu oraz zmiany modernizacyjne.

Będzie remont przychodni w Płońsku
22 kwietnia br. Starostwo Powiatowe w Płońsku podpisało umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej SP ZZOZ w Płońsku”.
Zakres prac będzie obejmował m.in.: termomodernizację budynku, remont kapitalny z przebudową gabinetów lekarskich i pracowni, instalację windy oraz adaptację istniejących piwnic na archiwum medyczne.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Rehabilitacją w Sawicach
8 kwietnia br. w Sawicach rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Rehabilitacją.
Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji pacjentów przygotowano 1-, 2-, i 3-osobowe pokoje, jadalnię, salę biblioteczną, pracownię terapii zajęciowej, nowoczesne i profesjonalnie wyposażone sale do ćwiczeń rehabilitacyjnych. W zakładzie znajduje się nowoczesny blok rehabilitacji, w tym pracownie: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, balneoterapii. Placówka będzie całodobowo udzielać świadczeń w zakresie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają dalszej hospitalizacji.

pk

Wiadomości z Niekłańskiej
Wszyscy specjaliści z oddziału pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie odeszli z pracy. 45 lekarzy z innych oddziałów podpisało list z wyrazami uznania i podziękowania dla kolegów za wieloletnią pracę w szpitalu.
Specjaliści z oddziału pediatrii wypowiedzenia złożyli w lutym bieżącego roku. Wcześniej alarmowali dyrekcję szpitala o trudnej sytuacji. Domagali się poprawy warunków pracy i podwyżek. OIL w Warszawie podjęła się mediacji między dyrekcją szpitala a lekarzami. Niestety, nie odniosła ona skutku.

jw

Archiwum