18 sierpnia 2011

Specjalista 2011

W czerwcu 2011 r. minister zdrowia
Ewa Kopacz uhonorowała lekarzy, którzy
w wiosennej sesji egzaminacyjnej złożyli
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
z najlepszym wynikiem w swojej dziedzinie.

Wśród mazowieckich lekarzy byli: Grażyna Bartnik, Anna Ślusarczyk (audiologia i foniatria), Michał Zmorzyński (chirurgia szczękowo-twarzowa), Małgorzata Wojciechowska (choroby wewnętrzne), Paweł Stefanoff (epidemiologia), Agnieszka Arciuch (medycyna rodzinna), Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Julita Borkowska (neuro-logia dziecięca), Magdalena Knetki-Wróblewska (onko-logia kliniczna), Agnieszka Pisula (psychiatria dzieci i młodzieży), Józef Haczyński (seksuologia) oraz opiekunowie ich specjalizacji:
audiologia i foniatria – dr n. med. Joanna Ratyńska, dr n. med. Anna Geremek, chirurgia szczękowo-twarzowa – prof. dr hab. Hubert Wanyura, choroby wewnętrzne – dr n. med. Joanna Syska-Szumińska, epidemiologia – lek. Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn, medycyna nuklearna – prof. dr hab. Izabella Kozłowicz-Gudzińska, medycyna paliatywna – dr n. med. Jerzy Jarosz, medycyna rodzinna – lek. Dobrochna Staniszewska, neurologia dziecięca – dr hab. Dorota Dunin-Wąsowicz, prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, onkologia kliniczna – lek. Katarzyna Zajda, psychiatria dzieci i młodzieży – lek. Monika Gajdzik, dr n. med. Gabriela Jagielska, seksuologia – dr n. med. Stanisław Dulko.

egw

Archiwum