23 listopada 2011

20 lat Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

We wrześniu br., we Lwowie, odbyły się uroczystości związane z 20-leciem Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Duszą i motorem Stowarzyszenia jest doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz. W obchodach uczestniczyło bardzo wielu lekarzy z Polski – w tym liczni członkowie naszej, warszawskiej, okręgowej izby lekarskiej, która wsparła przedsięwzięcie logistycznie i finansowo.

Niezniechęceni dość trudnym przekraczaniem polsko-ukraińskiej granicy przybyli oni do Lwowa, w wielu przypadkach obligowani sentymentem rodzinnym.
Lwów odpłacił im wspaniałą atmosferą, słoneczną pogodą, serdecznością i wspaniałą opieką polskiego konsulatu – z konsulem generalnym RP we Lwowie Jarosławem Drozdem na czele. Niezwykle ciepłe słowa należą się także prorektorowi Uniwersytetu Medycznego we Lwowie prof. Mieczysławowi Grzegockiemu.
Rząd RP reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk, który w części merytorycznej wygłosił wykład nt. wyzwań zdrowia publicznego, a w czasie uroczystości otwarcia podkreślił konieczność współpracy na rzecz włączenia Ukrainy do UE.
Spotkanie jubileuszowe to – Msza św. w Bazylice Archidiecezjalnej pw. Wniebowzięcia NMP w intencji członków Stowarzyszenia, którą celebrował metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, to uroczystość inauguracyjna w niepowtarzalnym miejscu – Operze Lwowskiej. To oczywiście wykłady, o których być może napiszemy później. Wzruszające były spotkania na Wzgórzach Wuleckich, gdzie uczczono pamięć zamordowanych przez hitlerowców w 1941 r. polskich profesorów (apel odczytał wiceprezes ORL w Warszawie Krzysztof Makuch) i – nieformalne już – na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

Archiwum