10 grudnia 2011

Manifest Udarowy

Częstość występowania udarów mózgu w Polsce jest porównywalna ze średnią europejską i niemała. Statystyki wskazują jednak, że mamy wyższe współczynniki umieralności na tę chorobę oraz niepełnosprawności pacjentów, którzy ją przeżyli. Udar mózgu jest drugą przyczyną śmierci osób powyżej 60. roku życia, a piątą w grupie wiekowej 15-59 lat.
Odpowiednia profilaktyka, w tym leczenie nadciśnienia, migotania przedsionków i cukrzycy, może zmniejszyć liczbę zachorowań. Dlatego Fundacja Udaru Mózgu (FUM), organizacja założona w Polsce w 2009 r., ogłosiła Manifest Udarowy, dokument przedstawiający działania, które mogą doprowadzić do zmniejszenia liczby zachorowań. W manifeście kładzie się też nacisk na budowanie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wystąpienia udaru. Nadal bowiem niewiele osób zna przyczyny choroby i metody jej zapobiegania.

mkr

Archiwum