24 czerwca 2012

Order dla prof. Jerzego Jurkiewicza

9 czerwca br., w kościele Wizytek w Warszawie, prof. dr. hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, neurochirurg, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, otrzymał z rąk biskupa diecezjalnego diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera przyznany przez papieża Benedykta XVI Order św. Sylwestra.

Order Rycerski św. Sylwestra – Rycerski Zakon Świętego Papieża Sylwestra (Equester Ordo Sancti Silvestri Papae) – został ustanowiony przez Grzegorza XVI w 1841 r. dla uczczenia papieża Sylwestra I. Jego przyjęcie jest równoznaczne z przystąpieniem do Zakonu św. Sylwestra i łączy się z przyznaniem osobistego szlachectwa i tytułu rycerza. Order otrzymują osoby świeckie za wybitne zasługi na rzecz pontyfikatu, a także za osiągnięcia w dziedzinach nauki i sztuki.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kościoła, środowiska lekarskiego, rodzina i przyjaciele. W imieniu warszawskiego samorządu lekarskiego życzenia złożył prezes ORL Mieczysław Szatanek.

egw

Archiwum