14 października 2012

Powiew z Italii

We wrześniu br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się wernisaż wystawy malarstwa Joanny Mendys-Gatti, naszej koleżanki na stałe mieszkającej we Włoszech.
Urodziła się w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział Lekarski ukończyła na Akademii Medycznej w Krakowie. Od wielu lat mieszka we Włoszech, nostryfikowała dyplom na Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie w 1986 r. uzyskała doktorat z zakresu nowotworów jelita grubego, specjalizowała się także w stomatologii, a następnie w medycynie estetycznej.
Asia tworzy malarstwo zróżnicowane, które można zaliczyć do postimpresjonizmu i realizmu – pejzaże, martwą naturę i portrety. Jest członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. Międzynarodowego Związku Artystów w prowincji Monza Brianza oraz Związku Artystycznego CIAC w Rzymie. Prezentuje swe prace we Włoszech, Francji, Polsce i Stanach Zjednoczonych.
W Polsce wystawę otworzył wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, obecni byli: ambasador Republiki Włoskiej Riccardo Guariglia oraz prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Szeląg – organizatora ekspozycji, i dyrektor Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Halina Stachura-Olejniczak.
Artystka zaprezentowała 44 prace. Na wernisażu komentarz wygłosiła Halina Pytlik, podkreślając, że dzięki obcowaniu ze sztuką będziemy w codziennym zabieganiu częściej dostrzegać piękno, staniemy się wrażliwsi.
Z okazji pobytu w Warszawie Joanna Mendys-Gatti odwiedziła Okręgową Izbę Lekarską, z uznaniem obejrzała naszą pracownię malarską.

Włodzimierz Cerański

Archiwum