15 grudnia 2012

Medycyna i literatura

„Listy ze świata” – taki tytuł ma antologia utworów literackich, nagrodzonych w III Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów „Puls słowa”. OIL w Warszawie jest współwydawcą tego tomu wraz z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ.

Konkurs, ogłoszony przez OIL w Warszawie, NIL oraz SZPZLO Praga-Północ, nadesłano 78 prac, nagrody i wyróżnienia otrzymało 14 osób. Wśród nagrodzonych znalazło się kilku lekarzy z Mazowsza. W konkursie poetyckim II nagrodę ex aequo otrzymali Waldemar Hładki z Krakowa i Zbigniew Łobodziński z Warszawy, III nagrodę – Izabella Skórska z Warszawy, a wyróżnienie – Bolesław Sawicki z Łowicza.
W prozie – I i II nagrodę przyznano Zbigniewowi Kostrzewie z Łowicza.

„Choć wielu lekarzy przeszło do historii literatury: Michał Bułhakow, Antoni Czechow, James Joyce, Maurice Maeterlinck, Friedrich Schiller, a wśród Polaków – Tadeusz Boy-Żeleński, Janusz Korczak, Stanisław Lem, to jednak nie wydaje się, by literatura ukochała medycynę bardziej niż inne zawody” – napisała w przedmowie do antologii Maria Żywicka-Luckner (Majka), przewodnicząca Sekcji Literackiej Komisji Kultury, Sportu i Turystyki OIL w Warszawie, a także sekretarz konkursowego jury. – „Niektórzy są zdania, że codzienne zmaganie lekarza z cierpieniem drugiego człowieka czyni go wrażliwszym od innych, stąd zainteresowanie słowem pisanym.
Czy rzeczywiście tak się dzieje? Jestem zdania, że nie sięgamy po literackie pióro dlatego, że jesteśmy lekarzami, ale dlatego, że z niewytłumaczalnych dla nas pobudek dosięga nas ożywienie twórcze. (…) To nasze drugie życie, pozazawodowe, umożliwiające artystyczne dopełnienie siebie, czy tego chcemy, czy nie. Pokłosie III Ogólnopolskiego Poetycko-Prozatorskiego Konkursu „Puls słowa” jest tego żywym dowodem” – twierdzi Maria Żywicka-Luckner.

mkr

Archiwum