7 marca 2013

Mamy w Warszawie Muzeum Historii Medycyny

Na łamach „Pulsu” pojawiły się ostatnio wypowiedzi o potrzebie stworzenia w Warszawie placówki muzealnej o tematyce medycznej. Pomijają one, z jednym chlubnym wyjątkiem – artykułem prezesa naszej izby – fakt istnienia Muzeum Historii Medycyny, które jest zlokalizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Niezwykłym walorem muzeum jest właśnie jego lokalizacja – w sercu akademickiego, klinicznego i naukowego życia medycznej Warszawy, obok Centrum Dydaktycznego z główną aulą, obok tłumnie odwiedzanej biblioteki, sal wykładowych i seminaryjnych, istniejących i dynamicznie powstających nowych zespołów klinik, obiektów badań podstawowych i sportowo-rekreacyjnych.
Studenci medycyny, lekarze, naukowcy skupieni są przede wszystkim na śledzeniu błyskawicznego postępu wiedzy zawodowej, powstawania nowych technologii, na walce o swą pozycję w niełatwym, ostro konkurującym świecie. Jeżeli gdziekolwiek możemy zachęcić ich do chwili refleksji nad przeszłością, pokazać najlepsze tradycje polskiej i światowej medycyny, przypomnieć najwybitniejszych jej przedstawicieli – to właśnie tu – w samym centrum ich aktywności akademickiej i lekarskiej, a nie w miejscach, do których nikt z nich nie zagląda. Rozumiał to doskonale inicjator powstania Muzeum Historii Medycyny – JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.
Stworzenie Muzeum Historii Medycyny przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie oznacza bynajmniej, jakby to niektórzy chcieli interpretować, że ogranicza się ono do przedstawiania dziejów uczelni. Przeciwnie, z uwagi na swą edukacyjną rolę w centrum życia akademickiego nastawione jest na gromadzenie, opracowywanie i prezentację materiałów związanych z całą historią polskiej, ale również światowej medycyny. Będzie też szeroko otwarte dla mieszkańców miasta i gości, wypełniając lukę na kulturalnej mapie Warszawy.
Działalność ekspozycyjną zainaugurowała wystawa „Winienem być dobrym lekarzem…” obrazująca najmniej znany aspekt życia Janusza Korczaka – jego działalność lekarską. Zaprezentowana została w Galerii Wystaw Czasowych, na I piętrze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM. Otworzył ją JM Rektor prof. Marek Krawczyk, a w wernisażu uczestniczyli czołowi przedstawiciele świata lekarskiego, reprezentanci parlamentu i rządu. Kolejna wystawa – „80 lat Instytutu Radowego w Warszawie” – powstała przy okazji sesji współorganizowanej przez muzeum na ten temat i znajduje się na parterze. Obie czynne są w godzinach 8.00-20.00.
Muzeum ma przestronne powierzchnie ekspozycyjne, rozległe magazyny, wykwalifikowany zespół, możliwości pomnażania, opracowywania i konserwacji zbiorów, szerokie plany rozwoju. Gromadzi dokumenty, starodruki, ikonografię, rękopisy, korespondencję, aparaturę i wszelkie inne eksponaty z zakresu historii medycyny. Szczególnie cenimy sobie współpracę w tym zakresie z lekarzami i ich rodzinami. Darczyńcy mają pewność, że cenne pamiątki trafiają w bezpieczne miejsce – do naszej Alma Mater, instytucji o niezaprzeczalnym autorytecie i zapewnionej przyszłości. Muzeum Historii Medycyny WUM ze względu na swój charakter, przynależność, umiejscowienie, perspektywy rozwoju – służy i będzie służyć środowisku medycznemu.

Prof. dr hab. med. Edward Towpik,
dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Archiwum