20 marca 2013

Wybory do samorządu lekarskiego


Została opublikowana lista rejonów wyborczych. Nie każdy wie, jak i gdzie szukać swojego nazwiska na liście wyborczej i czy można się przenieść do innego rejonu. W porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczą wyjaśniamy wątpliwości dotyczące rejonów i zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie.

Ile jest rejonów wyborczych w OIL w Warszawie?
196. Na listach tych rejonów znaleźli się wszyscy lekarze posiadający czynne prawo wyborcze, wpisani 31 grudnia ub.r. do okręgowego rejestru lekarzy.

Co decydowało o wpisaniu danego lekarza na listę konkretnego rejonu?
Wstępnego wpisu na listę członków konkretnego rejonu dokonała Okręgowa Komisja Wyborcza m.in. na podstawie miejsca wykonywania zawodu, o ile zostało przekazane przez pracodawcę, miejsca wykonywania praktyki zawodowej, przynależności do konkretnego rejonu w poprzedniej kadencji lub miejsca zamieszkania (zwłaszcza w przypadku lekarzy emerytów i rencistów).

W jaki sposób sprawdzić, do którego rejonu zostało się przypisanym?
Informacja ta zostanie przesłana pocztą na adres korespondencyjny lekarza. Jednak jeśli z jakichś powodów tak się nie stanie lub nie ma się dostępu do tych materiałów, w dalszym ciągu można sprawdzić zarówno to, do jakiego rejonu wyborczego zostało się przypisanym, jak i to, do jakiego rejonu został zapisany kolega czy koleżanka. Są na to dwa sposoby:

  1. Należy wejść na stronę OIL w Warszawie (http://www.warszawa.oil.org.pl), kliknąć w zakładkę „Wybory 2013”, znaleźć listę rejonów i spróbować znaleźć swój lub kolegi czy koleżanki.
  2. Odnaleźć swój rejon można także przez Centralny Rejestr Lekarzy na stronie http://www.nil.org.pl.

Wystarczy wejść w zakładkę „Rejestry”, kliknąć w „Centralny Rejestr Lekarzy”, najechać kursorem na „Sprawdź lekarza lub lekarza dentystę” i zastosować się do wskazówek podanych na stronie. Do znalezienia siebie (lub kolegi czy koleżanki) oraz odpowiedniego rejonu wystarczy wpisanie imienia i nazwiska.

Czy można zmienić swój rejon wyborczy?
Tak, jednak pod warunkiem, że uczyni się to do 5 marca 2013 r. (decyduje data wysłania wniosku). W celu zmiany swojego rejonu wyborczego należy przesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie wniosek o przeniesienie do innego rejonu i wpisanie na listę członków tego rejonu. Wniosek musi zostać wysłany pocztą (na adres: 02-512 Warszawa, ul. Puławska 18) lub faksem (na numer: 22-542- 83-41) z uwagi na to, że należy opatrzyć go własnoręcznym czytelnym podpisem. Można również zeskanować wypełniony wniosek i taki skan przesłać na adres e-mailowy: wybory@oilwaw.org.pl. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Ponadto znajdzie się w materiałach wysłanych pocztą na adres korespondencyjny lekarza.

Czy wysłanie wniosku o zmianę rejonu oznacza automatycznie, że zostanie wydana taka decyzja?
Tak, z wyjątkiem dwóch sytuacji. Wniosek nie zostanie uwzględniony wtedy, gdy wykreślenie lekarza z rejonu spowoduje, że liczba członków tego rejonu spadnie do mniej niż 74 osób, co oznaczałoby likwidację całego rejonu wyborczego (par. 13 pkt 12 Regulaminu Wyborów). Taka jest bowiem minimalna liczba członków jednego rejonu, w którym można wybrać jednego delegata, w OIL w Warszawie. Wniosek o przeniesienie do innego rejonu nie zostanie uwzględniony także w sytuacji, w której wskutek przeniesienia liczba członków rejonu wyborczego przekroczyłaby maksimum, czyli 260 osób.

Czy lekarz może się przenieść do rejonu lekarzy dentystów, a lekarz dentysta – do rejonu lekarzy? Czy lekarz może kandydować na delegata w rejonie lekarzy dentystów, a lekarz dentysta – w rejonie lekarzy?
Tak.

Do kiedy można zgłosić kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie?
Do 31 marca 2013 r.

Czy można zgłosić samego siebie?
Tak.

W jaki sposób można zgłosić kandydata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie?
Należy zgodnie z instrukcją wypełnić kartę zgłoszenia kandydata na delegata (do pobrania ze strony internetowej OIL w Warszawie). Taka karta będzie się także znajdować w materiałach wysłanych pocztą na adres korespondencyjny lekarza.

Czy można kandydować z innego niż własny rejonu wyborczego?
Nie.

Opracowała Justyna Wojteczek w porozumieniu z OKW w Warszawie

Archiwum