19 kwietnia 2013

Oddajcie nam pytania

W marcu br. lekarze i studenci zwrócili się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o poparcie starań w sprawie ujawniania treści wszystkich zadań z przeprowadzanych Lekarskich Egzaminów Końcowych (LEK i LDEK) oraz Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES). Napisali m.in.: „Publikowanie zadań z egzaminów daje możliwość lekarzom, którzy zdawali egzamin, wychwycenia i zrozumienia błędów, jakie popełnili w trakcie egzaminu. Pozwala na dodatkową analizę zagadnień, które sprawiły zdającemu trudności, a przez to jeszcze poprawę jakości specjalistycznej opieki nad pacjentami. Analiza zadań z poprzednich sesji umożliwia również zwrócenie uwagi na kwestie, z którymi specjalista powinien priorytetowo się zaznajomić.
W Polsce i na świecie powszechną praktyką jest publikacja zadań z egzaminów ogólnokrajowych. Przez ostatnich kilka lat były publikowane zadania z egzaminów LEP i LDEP. (…) Z tym większym zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że od wiosennej sesji w 2013 r. zadania z egzaminów LEK i LDEK nie będą publikowane”.
Petycję podpisało 4432 lekarzy i lekarzy dentystów oraz 6013 studentów medycyny.

Kontakt:
lekarz Michał Feldman, michal.feldman@konsylium24.pl

egw

Archiwum