12 czerwca 2013

Dentolopis 2013

W maju w Centrum Kongresowym Exbud-Kielce odbył się XI Kongres „Dentopolis” organizowany przez wydawnictwo Kwintesencja.
Na konferencję i targi przybyło 700 lekarzy dentystów z całego kraju. Przedstawiono 42 referaty. Mieliśmy możliwość wyboru prelekcji, które odbywały się równolegle w czterech salach (28 wykładowców). Bogatym doświadczeniem naukowym i praktycznym, doskonale udokumentowanym, podzielili się nami wybitni specjaliści – profesorowie i wykładowcy z uniwersytetów w: Warszawie, Zurychu, Berlinie, Hamburgu, Krakowie, Katowicach, Bonn, Zagrzebiu, Padwie, Wrocławiu i Łodzi. Dla lekarzy, którzy chcieli pogłębić swoje umiejętności praktyczne, zorganizowano seminaria i warsztaty. Uczestnicy trzydniowego kursu otrzymali imienne certyfikaty Quintessence (22 punkty edukacyjne) akceptowane przez Świętokrzyską Izbę Lekarską i Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
W „Dentopolis” uczestniczyłem już po raz 11. i jestem pod wielkim wrażeniem doskonałego przygotowania kongresu przez dyrektora Ireneusza Czyżewskiego i jego współpracowników. Zachęcam koleżanki i kolegów do udziału w kongresie za rok.

Roman Olszewski,
Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie

Archiwum