5 czerwca 2013

Inwestycje na medal

Za podejmowanie odważnych decyzji skutkujących poprawą komfortu zarówno lekarzy, jak i pacjentów prezes warszawskiej ORL Mieczysław Szatanek odznaczył podczas uroczystości zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z okazji ogólnoświatowego dnia przedstawicieli tych zawodów Medalami im. dr. Jerzego Moskwy prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka i wiceprezydent Annę Kwiecień.
Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak i wiceprezydent Anna Kwiecień, odpowiedzialna za zdrowie i opiekę społeczną w mieście, otrzymali to wyróżnienie przede wszystkim za sposób kierowania Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, a w szczególności za zrealizowane tam w ostatnich latach inwestycje. Prezydent i jego zastępczyni piastują swoje stanowiska od niemal siedmiu lat. Zdaniem prezesa Mieczysława Szatanka były to lata niezwykle korzystne dla radomskiej lecznicy. – My, lekarze, i oczywiście cała służba zdrowia, działamy w takich warunkach, jakie są nam dane. Te warunki stwarzają władze, które nie zawsze, zwłaszcza w trudnych czasach, dostatecznie się o nie troszczą. W tym przypadku widzimy ogromną zmianę na korzyść, która wymagała niewątpliwie dużego zaangażowania i podejmowania odważnych decyzji.
Wspominano ważne inwestycje: budowę pawilonu ginekologiczno-położniczego, nowy blok operacyjny i zakład opieki długoterminowej. – Ważne odznaczenie wręcza się komuś, żeby podziękować za ukończoną już pracę, albo żeby dać do zrozumienia, że oczekuje się od niego jeszcze więcej. Mam nadzieję, że medal dla mnie jest wyrazem oczekiwań – żartował prezydent Andrzej Kosztowniak.

Ewa Waluś

Archiwum