16 czerwca 2013

Poznańskie spotkanie redaktorów wydawnictw izbowych

Organizator, Wielkopolska Izba Lekarska, zadbała o ciekawy program. Specjalista prawa prasowego Jędrzej Skrzypczak, pracownik naukowy UAM, wygłosił referat „Prawo prasowe w praktyce”. Omówił część prawa prasowego dotyczącą publikacji sprostowań. Drugi wykład pt.: „Papier swoje, Internet swoje”, wygłosił Andrzej Piechocki, dziennikarz i wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa UAM. Następnie Ryszard Golański, redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”, i jego zastępca Marta Jakubiak przedstawili projekt nowego portalu gazety, który ma zawierać obszerniejszą wersję wydania drukowanego.
Po południu zwiedziliśmy Rezerwat Archeologiczny Genius Loci na Ostrowie Tumskim z ekspozycją wykopalisk z czasów Mieszka I, a także podziemia leżącej obok katedry.

Tegoroczne spotkanie redaktorów wydawnictw izbowych na pewno można zaliczyć do bardzo udanych, więc za jego przygotowanie na ręce organizatorów, Andrzeja Baszkowskiego i jego współpracowników, niniejszym składamy serdeczne podziękowania.

rk

Archiwum