8 czerwca 2013

Z kraju

NFZ kontroluje inaczej

Agnieszka Pachciarz poinformowała, że NFZ będzie przeprowadzał kontrole celowane, to znaczy podejmowane wówczas, gdy można sądzić, sże zostaną wykryte nieprawidłowości.
– W drugim półroczu 2012 miały miejsce kontrole refundacji lekarskiej, ale sankcje dotyczyły bardzo małej grupy lekarzy – kilkunastu osób – powiedziała. Dodała, że owe sankcje są symboliczne i zostały zastosowane w przypadku ewidentnych nieprawidłowości.
Z takim podejściem nie zgadza się samorząd lekarski, który stoi na stanowisku, że NFZ ma zbyt szerokie kompetencje do nakładania bardzo wysokich kar za drobne formalne uchybienia. Dlatego nie zaleca lekarzom podpisywania umów indywidualnych o wystawianie recept refundowanych.
Prezes Pachciarz przestrzegła przed nierespektowaniem prawa pacjenta do leku refundowanego. – W sytuacji, gdy podmiot ma zawartą umowę o świadczenia opieki zdrowotnej, nierespektowanie prawa pacjenta do leku refundowanego jest niedopuszczalne – podkreśliła. NFZ nakładał już kary za niewypisywanie leków refundowanych w przypadku, gdy pacjent miał do nich prawo, a receptę wystawiał lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Inna sytuacja jest wtedy, gdy lekarz nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (nie pracuje w instytucji, która ma umowę z NFZ, ani nie jest stroną kontraktu z NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej) i nie podpisał indywidualnej umowy dotyczącej wystawiania leków refundowanych. Wówczas nie ma prawa wypisać ubezpieczonemu pacjentowi refundowanej recepty. Pachciarz zaapelowała, by pacjent był informowany przed wizytą u takiego lekarza, że nie otrzyma recepty refundowanej.
Samorząd lekarski apeluje tymczasem, by zwolnić lekarzy z obowiązku orzekania o uprawnieniach pacjenta, uznaje bowiem, że to zadanie płatnika.

jw

Cholesterol u dzieci

Rozwój miażdżycy kojarzy się zwykle z osobami dorosłymi. Tymczasem pierwsze blaszki miażdżycowe powstają już u kilkuletnich dzieci. Bo właśnie wtedyzaczyna się miażdżyca u małych pacjentów należących do grup ryzyka.
W 2011 r. zmieniły się rekomendacje amerykańskiego National Heart, Lung and Blood Institut. Obecnie zaleca oznaczenie lipidogramu u dzieci z grup ryzyka już między drugim a dziesiątym rokiem ich życia. Jeśli wyniki są prawidłowe, ponowne badania należy przeprowadzić między dwunastym a szesnastym rokiem. Natomiast wszystkie dzieci, niezależnie od przynależności do grup ryzyka, powinny być rutynowo badane w tym kierunku w wieku 9-11 i 17-21 lat.
– Wdrożenie odpowiedniego postępowania nie tylko zatrzyma, ale też odwróci proces miażdżycy – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Werner, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie. – Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi dziecka nie zawsze wymaga leczenia statynami. A jeśli właściwe nawyki żywieniowe i zdrowy styl życia przyswoi się w dzieciństwie, łatwiej je utrzymać w dorosłym życiu. Podstawowe zasady to dieta niskotłuszczowa, spożywanie warzyw i owoców, wystrzeganie się czerwonego mięsa, białego pieczywa, cukru i soli, uprawianie sportów i w ogóle – dużo ruchu.
Do grup ryzyka należą dzieci z nadwagą i otyłością oraz z rodzin o genetycznie zaburzonej gospodarce lipidowej, tzw. rodzinnej hipercholesterolemii.
W Polsce nie przeprowadza się powszechnych badań stężenia cholesterolu u dzieci. W bieżącym roku Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty Otis” organizuje akcję profilaktyczną darmowych badań cholesterolu u dzieci w Polsce i na Ukrainie. Organizatorzy chcą przebadać 1250 małych pacjentów w Polsce i około 2 tys. na Ukrainie.

mkr

SPZZLO Warszawa-Żoliborz nagrodzony

Instytut Nowoczesnego Biznesu dokonał analizy wyników finansowych wybranych firm w latach 2008-2011. Organizator sam wyszukuje klasyfikowane podmioty, uczestnictwo w rankingach jest bezpłatne.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz uzyskał tytuły promocyjne w trzech różnych rankingach: „Gepard Biznesu 2012” (nadany za wzrost dynamiki wartości rynkowej o minimum 10 proc.), „Efektywna Firma 2012” (kryterium stanowi ocena efektywności w czteroletnim okresie) oraz „Wieki Inwestor 2012” (ocena wartości amortyzacji).
Ostatni tytuł uzyskało tylko 58 zakładów spośród 680 podmiotów ochrony zdrowia z całego kraju. Żoliborska placówka otrzymała ten laur jako jedyny samodzielny publiczny zakład lecznictwa otwartego z Warszawy.

mkr

Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

Pięć lat temu został w Polsce wprowadzony program refundowania leków podawanych profilaktycznie dzieciom chorym na hemofilię.
Refundacja przynosi pacjentom ogromną korzyść, a leki przede wszystkim zapobiegają krwawieniom, uwalniają od bólu i nie dopuszczają do zwyrodnień, których konsekwencją jest inwalidztwo. Niestety, program obejmuje chorych tylko do 18. roku życia. Pacjenci zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię, a także lekarze, postulują rozszerzenie jego zakresu, by obejmował chorych przynajmniej do 25. roku życia, jak w wielu krajach europejskich. Dorośli chorzy otrzymują leki refundowane tylko w przypadku krwawień.
Nie jest to jedyny problem przy leczeniu hemofilii. Zgodnie z Narodowym Programem Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018, sukcesywnie powinny powstawać ośrodki referencyjne zajmujące się kompleksowym leczeniem tych pacjentów. Dwa pierwsze miały być utworzone w ubiegłym roku. Na razie nie ma żadnego, choć istnieje kilka placówek, które mogłyby pełnić tę rolę. Potrzebne są jednak fundusze na dopracowanie organizacyjne ich funkcjonowania. Brak także właściwej wyceny procedur medycznych w tych ośrodkach. Podczas konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Chorych na Hemofilię Jolanta Antoniewicz-Papis, dyrektor Narodowego Centrum Krwi, mówiła, że rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ośrodków referencyjnych zostanie przygotowane jeszcze w bieżącym roku.

mkr

Archiwum