4 sierpnia 2013

Z Mazowsza

Więcej karetek

Od czerwca br. na teren powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego wyjedzie pięć nowoczesnych ambulansów.

Samochody Mercedes Sprinter wyposażone są m.in. w: nosze główne na transporterze wielopoziomowym (podstawa noszy sterowana elektrycznie z amortyzacją hydropneumatyczną), defibrylator, krzesełko kardiologiczne, centralną instalację tlenową, klimatyzację przedziału medycznego i kokpitu kierowcy, terminal statusów umożliwiający satelitarne pozycjonowanie karetki na mapie elektronicznej dyspozytora oraz radiotelefon cyfrowy. Koszt inwestycji wynosi prawie 2 mln zł. Środki pochodziły z budżetu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, będącej jednostką Samorządu Województwa Mazowieckiego. Karetki stacjonują w Płocku, Gostyninie, Sierpcu, Wyszogrodzie i Staroźrebach.

Miliony na informatyzację

Ponad 14 mln zł unijnego dofinansowania na projekty informatyzacyjne dostaną szpitale z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, zostały wybrane spośród prac zgłoszonych na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Do beneficjentów należy szpital w Płońsku, który otrzyma 5,4 mln zł. Za te środki zostanie rozbudowana sieć LAN oraz zmodernizowana serwerownia, co pozwoli na elektroniczny obieg dokumentów i dostęp do cyfrowych wyników badań. Dzięki wprowadzeniu cyfryzacji do pracy trzech aparatów RTG łatwiejsze będzie też archiwizowanie wyników badań. Powstanie system usług on-line, który umożliwi zapisanie się na wizytę i poznanie wyników badań przez Internet. Aby zapewnić powszechne korzystanie z takich udogodnień, postanowiono zainstalować 16 PIAP-ów (publicznych punktów dostępu do Internetu) – trzy staną w szpitalu, pozostałe w siedzibach urzędów w miejscowościach powiatu płońskiego.
Kolejny beneficjent to Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, który otrzyma 5,7 mln zł. W ramach projektu w placówce powstanie nowa infrastruktura sieciowa. Zakupiony zostanie sprzęt informatyczny, m.in. urządzenie zapasowe klasy UTM, 18 serwerów Blade oraz 4 MiniPACS, 160 terminali dla personelu i 200 terminali z monitorami, 2 macierze, biblioteki taśmowe, 33 drukarki, 50 czytników kodów oraz 33 infokioski. Ponadto powstanie system będący podstawą wdrożenia e-usług, służący do elektronicznego obiegu dokumentów, oraz system RIS.
Dofinansowanie w wysokości 1 mln zł trafi do Szpitala Wolskiego w Warszawie. W tej placówce wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów oraz zewnętrzna wymiana danych. Zaawansowane usługi elektroniczne pozwolą na ewidencję danych medycznych pacjentów oraz elektroniczną obsługę kancelaryjną. Szpital wzbogaci się o nowe komputery, monitory, drukarki, a także skaner dokumentów.
Szpital w Makowie Mazowieckim otrzyma 2,3 mln zł wsparcia na informatyzację. Krótszy czas oczekiwania na wizytę lekarską, wgląd w wyniki badań, usprawnienie pracy szpitala – to główne korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego. Dzięki dotacji unijnej w placówce możliwa będzie kompleksowa modernizacja infrastruktury ICT służąca budowie platform cyfrowych. Powstanie nowa sieć, zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt informatyczny. Ponadto będzie wdrożony zintegrowany system służący do zarządzania szpitalem – System Informacji Medycznej (w części medycznej – „białej”) oraz System ERP (w części administracyjnej – „szarej”).

Powołanie konsultantów

W lipcu br. wojewoda mazowiecki powołał trzech wojewódzkich konsultantów medycznych.

Akty powołania na pięcioletnią kadencję otrzymali: w dziedzinie analityki farmaceutycznej – prof. Zbigniew Fijałek, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, w dziedzinie hematologii – prof. Ewa Lech-Marańda, zastępca kierownika Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w dziedzinie transfuzjologii klinicznej – Bożena Sobecka, kierownik Działu Ekspedycji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ponadto członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych została Katarzyna Blicharczyk-Ożga.

pk

Archiwum