12 sierpnia 2013

Zasłużeni społecznicy odznaczeni Medalami im. dr. Jerzego Moskwy

W czerwcu br., w czasie posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Medali im. dr. Jerzego Moskwy zasłużonym animatorom życia społecznego środowiska lekarskiego.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysław Szatanek odznaczył Medalem im. dr. Jerzego Moskwy Halinę Więckowską z domu Bartoszewicz, Michała Parysa, Zbigniewa Maciejewskiego i Edwarda Gołębskiego.
Są to koledzy wiele lat pracujący w zawodzie lekarza i mający duże zasługi w integracji środowiska.

Jan Antczak

Archiwum