13 grudnia 2013

Z Mazowsza

Nowy budynek szpitala przy Niekłańskiej

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie korzysta już z nowego obiektu.

Znajdują się w nim: blok i oddziały pooperacyjne, intensywnej terapii oraz szpitalny oddział ratunkowy. Budowę obiektu rozpoczęto we wrześniu 2011 r., a zakończenie prac i wyposażenie pomieszczeń w sprzęt medyczny nastąpiło w październiku 2013. Inwestycja – o wartości ponad 71 mln zł – w całości została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki niej placówka spełnia wysokie oczekiwania małych pacjentów dotyczące standardów opieki i leczenia szpitalnego.

Wołomin walczy o większy kontrakt

Pracownicy i dyrekcja szpitala w Wołominie wystosowali list do mieszkańców powiatu wołomińskiego.

„Na petycję mieszkańców powiatu, pracowników Szpitala Powiatowego w Wołominie, starosty, burmistrzów i wójtów gmin z obszaru powiatu wołomińskiego z 5 września 2013 r., w sprawie ograniczania dostępności świadczeń zdrowotnych, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedział ogólnikowo i wymijająco. Jego zdaniem pacjenci z powiatu wołomińskiego, ze względu na brak rejonizacji i niewielką odległość, mają łatwy dostęp do szpitali warszawskich. Limity narzucone Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie nie ograniczają zatem dostępu do świadczeń zdrowotnych” – piszą pracownicy szpitala.
Dodają, że stanowczo nie zgadzają się z takim argumentem. Ich zdaniem Szpital Powiatowy w Wołominie, z racji obowiązku ustawowego, zmuszony jest udzielać znacznie większej liczby świadczeń zdrowotnych niż przewidziana kontraktem z NFZ. Brak zapłaty za wykonane świadczenia pogłębia zadłużenie, które osiągnęło już niebezpieczne dla funkcjonowania szpitala rozmiary.
„Pomoc udzielana przez powiat i gminy nie może zastąpić finansowania przez NFZ, bo po pierwsze nie jest to obowiązek samorządu terytorialnego, a po drugie ani powiat, ani gminy nie dysponują aż tak znacznymi środkami. Nie możemy stać obojętnie i przyglądać się degradacji naszego szpitala, który traktowany jest przez NFZ jak niewiele znacząca, prowincjonalna placówka. Może i dla władz NFZ nasz szpital znaczy niewiele, ale dla nas – bardzo wiele”.
Jak czytamy w liście, na niektórych oddziałach szpital przyjmuje już tylko pacjentów w stanie nagłym, unikając leczenia planowego, a i tak limity są znacznie przekroczone.
„Nasuwa się pytanie: czyżby wyrażone potrzeby zdrowotne mieszkańców naszego powiatu, zwłaszcza w zakresie procedur ratujących życie, nie były wystarczającym argumentem skłaniającym kierownictwo NFZ do poszukiwania racjonalnego kompromisu?”.
Pracownicy piszą, że w obecnej sytuacji pozostaje im tylko nasilenie akcji protestacyjnej. „Nie zgadzamy się na przerzucanie na szpital ciężaru finansowania terapii pacjentów w stanach zagrożenia życia, którzy nie zmieścili się w limicie kontraktu wyznaczonego przez NFZ. Nie możemy pozwolić, aby możliwości lecznicze Szpitala Powiatowego w Wołominie były ograniczane przez pogarszającą się sytuację finansową, której przyczyna tkwi w braku zapłaty za procedury ratujące życie naszych pacjentów. Nie godzimy się na stosowanie przez NFZ niszczących zdrową konkurencję praktyk monopolistycznych!”.
„W obliczu rażącej niesprawiedliwości i łamania konstytucyjnych praw” szpital wzywa mieszkańców do powtórnej pikiety (poprzednia odbyła się we wrześniu 2013 r. przed siedzibą NFZ w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8).

Otwock: 40-lecie szpitala

W listopadzie 2013 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku obchodził 40-lecie istnienia.

Z tej okazji placówka została wyróżniona Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który w imieniu marszałka wręczył sekretarz województwa, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Kuliński. Otwocka placówka jest obecnie jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w kraju, z jedynym w Polsce Oddziałem Uszkodzeń i Patologii Miednicy oraz Oddziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej. Szpital poszerza zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadza innowacyjne metody leczenia, kupuje specjalistyczny sprzęt oraz modernizuje swoje oddziały. Jego historia sięga okresu tuż po wojnie. Obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku dysponuje 437 łóżkami, w tym 36 dla pacjentów poddawanych rehabilitacji ogólnej. Corocznie hospitalizowanych jest blisko 11 tys. chorych, 18 proc. stanowią pacjenci z endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych. W poradniach specjalistycznych dla dorosłych i dzieci rocznie leczy się około 44,5 tys. osób.

Jubileusz i nagroda dla szpitala w Gostyninie

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obchodził w listopadzie 2013 r. 80-lecie istnienia.

Historia szpitala zaczyna się w 1929 r., kiedy poświęcony został kamień węgielny pod jego budowę. W pierwszych planach zamierzano wybudować ponad 25 budynków dla prawie tysiąca pacjentów, jednak zamiaru tego nigdy nie zrealizowano. Z okazji jubileuszu placówka została wyróżniona Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który wręczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Marszałek odznaczył też 21 pracowników dyplomem uznania za wybitne zasługi dla ochrony zdrowia. Ponadto, dzięki dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego, zorganizowano wystawę fotograficzną pt. „Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie – wczoraj i dziś”.

Archiwum