25 lutego 2022

Felieton prezesa ORL w Warszawie (marzec 2022)

Koleżanki i Koledzy,

udało się przeprowadzić wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Celowo piszę „udało się”, gdyż zainteresowanie wyborami było niestety tradycyjnie niskie, nawet mimo prowadzonej przez nas kampanii profrekwencyjnej. Co symptomatyczne, podczas rozmów z pracownikami izby, mających na celu zachęcenie lekarzy do aktywności wyborczej, osoby najbardziej krytyczne wobec działalności OIL w Warszawie najczęściej ograniczały się do wylania żalów pod adresem samorządu, a jednocześnie deklarowały brak woli uczestnictwa w wyborach. Odmawiały nawet poświęcenia kilku minut na wrzucenie karty do urny wyborczej.

Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie

Wszelkie zgłaszane przez lekarzy problemy traktujemy poważnie, dlatego przeanalizowaliśmy zastrzeżenia do samorządu sygnalizowane pracownikom izby. Okazało się, że 99 proc. tych uwag wynikało z niezapoznania się przez lekarzy z działaniami samorządu (np. pojawiały się skargi na brak pomocy prawnej dla lekarzy, podczas gdy w ramach programu „Prawnik dla lekarza” w ciągu trzech lat udzielonych zostało już 7,5 tys. porad prawnych dla członków naszej izby, a rzecznik praw lekarza podjął ponad 1 tys. interwencji). Taki mamy samorząd, jaki sobie wybierzemy. Reprezentować nas będą tacy ludzie, jakich do tego oddelegujemy. To logiczne i realne konsekwencje zainteresowania wyborczego lub jego braku. Cieszę się, że udało się zebrać kworum i będziemy mogli działać reprezentatywnie. Osoby, które z jakichś powodów nie wzięły udziału w wyborach, zachęcam do głosowania w kolejnych – za cztery lata.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów, a delegatom na zjazd serdecznie gratuluję zdobycia mandatu. Jednocześnie przypominam, że jest to zobowiązanie do reprezentowania Koleżanek i Kolegów z Państwa rejonu na forum samorządu. Ogromne podziękowania należą się też pracownikom izby, którzy z wielkim zaangażowaniem przeprowadzili dwie tury głosowania w niełatwym czasie pandemii.

Rozstrzygnięcie wyborów oznacza, że wybrani na zjeździe przedstawiciele będą mieli mandat do reprezentowania nas wszystkich. A nasze środowisko naprawdę potrzebuje tej reprezentacji.

Głównym wyzwaniem stojącym przed samorządem w nadchodzącej kadencji stanie się zapewne obrona statusu zawodu lekarza jako wolnego zawodu. Nie chodzi tylko o projekty zmian w ustawach podatkowych, ale też o próby wpływania przez Ministerstwo Zdrowia na podejmowane przez nas decyzje medyczne. Próby narzucenia nam przez urzędników, jak i czym mamy leczyć. Próby obniżania standardów kształcenia i egzaminowania oraz standardów opieki medycznej nad pacjentami w imię ograniczeń finansowych i kadrowych. Wreszcie – trwające od pewnego czasu próby sprowadzenia lekarza do roli świadczeniodawcy, a relacji lekarz – pacjent do pozycji w tabelce excela. Potrzebujemy silnego samorządu, żeby wykreować i promować wizję lepszej ochrony zdrowia i przeciwstawić się destrukcyjnym pomysłom decydentów. Wierzę – bo pokazaliśmy to przez udaną akcję wyborczą – że potrafimy razem taki skuteczny samorząd tworzyć.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum