9 marca 2017

Zdrowie warszawiaków – dane z raportu

Warszawiacy żyją dłużej niż przeciętny mieszkaniec naszego kraju, mieszkaniec polskiego miasta, także dużego, z wyjątkiem Krakowa.

Przeciętna długość życia warszawiaka w 2015 r. wynosiła 76,1 lat dla mężczyzn i 82,3 lat dla kobiet (w Krakowie, odpowiednio: 76,3 i 82,6). Najdłużej żyją mieszkańcy Wilanowa, a najkrócej Pragi-Północ. Różnica w długości życia mężczyzn z tych dzielnic wynosi około dziesięciu lat, kobiet – około sześciu, ale sytuacja stopniowo poprawia się, a dysproporcje maleją. Raport o stanie zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2012–2014 został przygotowany przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Dokument uwzględnia dane epidemiologiczne o najbardziej istotnych zagrożeniach zdrowia i życia warszawiaków na poziomie dzielnic i miasta. Najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców Warszawy, podobnie jak mieszkańców całej Polski, są choroby układu krążenia (45 proc.). Na drugim miejscu plasują się nowotwory złośliwe (26,9 proc.). Na trzecim – choroby układu oddechowego (9,6 proc.). Nowotwory złośliwe są najczęstszą przyczyną zgonu kobiet poniżej 65. roku życia. Wśród dziesięciu najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych na pierwszym miejscu u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (21,5 proc.), u kobiet – nowotwór piersi (27,2 proc.), na drugim w obu grupach – rak płuca (16,3, 9,3), na trzecim – jelita grubego (10,4 i 8,7 proc.). W stolicy zmniejszyła się umieralność niemowląt, w tym noworodków, a także młodych warszawiaków w wieku do 18 lat. Współczynnik osób z zaburzeniami psychicznymi jest wyższy niż w Polsce – mieszkańcy stolicy
w wieku 19–64 lat leczyli się głównie z powodu zaburzeń nerwicowych i nastroju. W latach 2012–2014
o jedną trzecią zmalał współczynnik zaburzeń związanych z alkoholem, a dwukrotnie wzrósł związany z używaniem substancji psychoaktywnych. Współczynnik zapadalności na gruźlicę dla Warszawy wynosi 10,1, a najwyższy jest na Pradze-Północ – 38,3 na 100 tys. mieszkańców. Ten niekorzystny wyniki dzielnicy wiąże się m.in. z trudnymi warunkami sanitarno-lokalowymi części praskich rodzin. – To wykształcenie i struktura wiekowa mają największy wpływ na stan zdrowia – mówił podczas prezentacji raportu Bogdan Wojtyniak, zastępca dyrektora NIZP – PZH. W raporcie znalazły się m.in. dane o hospitalizacjach w Warszawie. W 2014 r. z leczenia szpitalnego w stolicy skorzystało 50,2 proc. warszawiaków, a 49,8 proc. hospitalizowanych stanowili przyjezdni. 9,2 proc. mieszkańców stolicy leczyło się szpitalnie poza Warszawą. W opracowaniu uwzględniono też dane dotyczące zgonów z przyczyn, których można było uniknąć, dlatego ważna jest promocja zdrowia i świadomość mieszkańców. – Raport pokazuje, że stan zdrowia warszawiaków poprawia się – podkreślał Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej stołecznego ratusza. – Pomaga również określić potrzeby zdrowotne mieszkańców i podejmować konkretne działania, dotyczące m.in. organizacji świadczeń i profilaktyki zdrowia. ■                                                                                                                                           ach


Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum