6 marca 2018

Podsumowanie VII kadencji samorządu lekarskiego okiem młodego lekarza

Przełom roku 2017 i 2018 niewątpliwie upłynął w Polsce pod hasłem protestu rezydentów. W wielu lekarskich domach podczas wigilii zażarcie dyskutowano o trwającym przez cały październik proteście głodowym i rozpędzającej się akcji #stawiamynajakość, polegającej na wypowiadaniu umów opt-out zarówno przez młodych, jak i doświadczonych lekarzy. Rozmawiali o tym wszyscy, nikt nie zaprzeczał konieczności szybkiego dofinansowania systemu ochrony zdrowia, jego informatyzacji i modernizacji. W całym kraju niemal 5 tys. osób ograniczyło czas pracy, na wielu oddziałach wypełnienie grafików graniczyło z cudem. Wystarczyło, że niecałe 3 proc. lekarzy zdecydowało się pracować tyle, ile przedstawiciele niemedycznych zawodów, aby Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie z PR OZZL. Uzgodniony kompromis na pewno byłby bliższy apelom Krajowego Zjazdu Lekarzy, mówiącego o dwóch i trzech średnich krajowych wynagrodzenia, gdyby uczestników akcji było nie 3 proc., lecz 30 proc. Podpisane 8 lutego porozumienie to krok na drodze do dalszego dynamicznego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. O tym, jak bardzo jest to ważne, nikogo dziś już przekonywać nie trzeba. Za tym sukcesem kryje się ciężka praca rezydentów z naszej Izby. Wspomnieć należy o ogromie pracy Łukasza Jankowskiego (członka Komisji ds. Młodych Lekarzy i wiceprzewodniczącego
PR OZZL), Krzysztofa Hałabuza (wiceprzewodniczącego Komisji ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i przewodniczącego PR OZZL) i Jarosława Bilińskiego (wiceprzewodniczącego PR OZZL), ale nie można zapomnieć o poświęceniu i zaangażowaniu Katarzyny Pikulskiej, Joanny Mateckiej, Piotra Matyi, Marty Moczydłowskiej i setek rezydentów z regionu Mazowsza. Wypełnienie postanowień porozumienia na pewno będzie jednym z głównych celów młodych lekarzy w nadchodzącym roku, a kto wie, czy nie dużej części VIII kadencji samorządu.

Ważkość ostatnich wydarzeń sprawia, że trudno nam przypomnieć wcześniejsze sukcesy i zadania realizowane przez KML. Na pewno do najważniejszych należy zaliczyć wprowadzenie becikowego dla członków naszej Izby. Dotychczas kilkaset koleżanek i kolegów skorzystało z tej formy pomocy, a dzięki zaangażowaniu Rady Funduszu Samopomocy i skarbnika OIL kol. Romana Olszewskiego jej przyszłość nie jest zagrożona. Istotnym wydarzeniem było otwarcie komisji na najmłodszych członków Izby.

Dzięki współpracy z Samorządem Studentów WUM i JM Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem udało się nam zharmonizować nabór na staż podyplomowy z trybem kończenia studiów. Młodzi lekarze pracujący w Komisji ds. Stażu – Tomasz Imiela i Maciej Nowak – dopracowali regulamin kwalifikacji na staż podyplomowy, co znacznie uprościło proces. Dalsza informatyzacja naboru jest na końcowym etapie. W 2014 r. KML współpracowała także ze studentami zrzeszonymi w IFMSA-Poland, wspierając organizację europejskiego zjazdu tego stowarzyszenia w Warszawie. Braliśmy również udział w przygotowaniu Kongresu Polonii Medycznej (Michał Matuszewski, Filip Dąbrowski).

Wsparcie organizacji konferencji było ważnym elementem działalności komisji. Trzykrotnie zwracaliśmy się do Prezydium OIL z prośbą o patronat nad największym wydarzeniem w świecie młodych dentystów, gromadzącym ich co roku ponad 1,4 tys. – konferencjami Let’s Dens 4, 5 i 6 odbywającymi się w latach 2015–2018. Bardzo cieszy, że lekarze dentyści włączyli się w działalność Izby. Kamil Kikowicz był naszym głównym koordynatorem pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej dla lekarzy „Kalendarz lekarski”, którą wielu z nas ma w swoich telefonach.

W minionej kadencji KML aktywnie działała też na rzecz zmian ustawodawczych. Dzięki pomocy prezesa Andrzeja Sawoniego udało nam się uczestniczyć w debatach w Senacie RP, spotkaniach z marszałkiem Stanisławem Karczewskim i wiceministrem zdrowia Jackiem Soplińskim w gorącym okresie, kiedy decydowano o zakazie zmiany rezydentury. Niestety, tego procesu nie udało nam się zatrzymać. Nie poddawaliśmy się jednak. Dzięki inicjatywie wiceprezesa Juliana Wróbla rozpoczęliśmy organizację szkoleń młodych liderów samorządu lekarskiego, w których wzięło udział ponad 40 osób. Niewątpliwie nasze działania przyniosły pożądany skutek – młodzi lekarze aktywnie działali w wielu komisjach naszej Izby – Legislacyjnej (Łukasz Woźniacki, Filip Dąbrowski, Tomasz Imiela), ds. Zatrudnienia (Krzysztof Hałabuz – wiceprzewodniczący, Łukasz Jankowski), Stażu Podyplomowego (Tomasz Imiela, Łukasz Jankowski, Maciej Nowak), Kultury i Sportu (Adam Górski – przewodniczący), a także w zespołach Naczelnej Rady Lekarskiej opracowujących projekty zmian w ustawie o zawodach (Filip Dąbrowski, Tomasz Imiela) i Ministerialnym Zespole ds. Zmian w Kształceniu Podyplomowym Lekarzy (Filip Dąbrowski, Tomasz Imiela, Adam Górski, Jarosław Biliński). Przedstawiciel naszej komisji reprezentował także samorząd lekarski podczas posiedzeń Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich (Filip Dąbrowski).

Przez ostatnie cztery lata wykonaliśmy wiele zadań, ale niejeden front działań nie został jeszcze zamknięty. Duża aktywność młodszych koleżanek i kolegów w wyborach na delegatów na zjazd okręgowy pozwala patrzeć z nadzieją na postępy pracy KML w przyszłej kadencji. Jestem przekonany, że dotychczasowi młodzi działacze nie spoczną na laurach i będą służyć następcom radą i motywować ich. 

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy
ORL w Warszawie Filip Dąbrowski

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum