6 marca 2018

Sprawozdanie Delegatury Radomskiej z działalności kadencyjnej 2013–2017

Podsumowanie kadencji

Delegatura Radomska skupia lekarzy z terenu byłego województwa radomskiego. Jej pracą kieruje przewodniczący lek. Julian Wróbel.

Delegatura wykonuje zadania określone przez statut i władze OIL w Warszawie. Należy do nich:

 wpisywanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmiany wpisu i wykreślenia z rejestru praktyki prywatnej lekarzy bezpośrednio w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

 przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz wydawanie zaświadczeń do pracy zagranicą, dokumentów prawa wykonywania zawodu i skierowań na staż podyplomowy absolwentów uniwersytetów medycznych;

 pomoc materialna członkom Izby: przyznawanie pożyczek socjalnych lub zapomóg zaopiniowanych przez Radę Funduszu Samopomocy OIL w Warszawie. Od stycznia 2015 r. przyjmowane są również wnioski o przyznanie świadczenia pomocy bezzwrotnej z tytułu urodzenia dziecka;

 przyjmowanie dokumentów potwierdzających udział lekarzy w szkoleniach i przekazywanie ich do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów w celu zsumowania punktów edukacyjnych;

 przyjmowanie skarg oraz próśb o interwencje i przekazywanie ich do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.

W Delegaturze Radomskiej działa Komisja ds. Lekarzy Emerytów. Na jej czele stoi dr Barbara Paczwa. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Organizowane są wycieczki, imprezy kulturalne i spotkania świąteczne.

Od 1 czerwca 2015 r. wszyscy lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie mogą składać wnioski o przystąpienie do programu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Delegatura Radomska uzyskała uprawnienia administratora z Centrum Systemów Informacji Ochrony Zdrowia i rozpoczęła uwierzytelnianie wniosków składanych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który został udostępniony lekarzom i lekarzom dentystom, a także absolwentom wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych od maja 2017 r.

Od lipca 2014 r. rozpoczęto adaptację pomieszczeń nowej siedziby Delegatury w centrum zabytkowej części Radomia, przy ul. Rwańskiej 16, a 19 grudnia 2014 r. otwarto nową siedzibę, w której w marcu 2015 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium ORL w Warszawie, a w czerwcu posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej.

Z okazji Światowego Dnia Jamy Ustnej, obchodzonego 20 marca, dr Ewa Miękus-Pączek corocznie organizuje w Delegaturze wraz z Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu konkurs plastyczny dla wychowanków MDK. Wyróżnieni otrzymują drobne upominki. Nagrodzone prace są zamieszczane w kalendarzu wydawanym przez Delegaturę Radomską.

W VII kadencji Delegatura ze Stowarzyszeniem „Biegiem Radom” organizowała Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy w Półmaratonie w ramach Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76, który odbywa się pod patronatem prezydenta Radomia. OIL w Warszawie jest patronem i współorganizatorem imprezy.

Pod patronatem Delegatury we wrześniu odbywa się Turniej Tenisa Ziemnego Medyków. Delegatura wspiera go finansowo.

W 2015 r. Delegatura współorganizowała i dofinansowała obchody 30-lecia Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W 2018 r. placówka obchodzi 50-lecie istnienia. Przewodniczący Delegatury lek. Julian Wróbel został zaproszony do Komitetu Honorowego obchodów rocznicy działania RSS.

Od maja 2017 r. rozpoczęło działalność Koło Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej. Kierują nim przewodnicząca lek. dent. Danuta Syczewska i zastępca lek. dent. Marta Maciąg-Zdziech, a sekretarzem jest lek. dent. Małgorzata Nędzi. Spotkania koła odbywają się raz na trzy miesiące. W 2015 r. zorganizowano dwa szkolenia dla lekarzy we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską, a dziewięć szkoleń w 2016 r. – we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie. Kursy były akredytowane i uczestnicy otrzymali certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

W VII kadencji Delegatura Radomska organizowała Świąteczne Spotkania Opłatkowe dla lekarzy dentystów, delegatów, Komisji Lekarzy Emerytów oraz grupy młodych lekarzy.

W 2017 r. rozpoczęły się przygotowania do organizacji wyborów delegatów na VIII kadencję (2018–2022). W sierpniu podjęto prace nad ustalaniem składu imiennego komisji skrutacyjnych. Kolejnym etapem było wyznaczenie terminów oraz miejsc głosowania bezpośredniego.

Delegaci uczestniczyli w pracach konkursowych komisji na stanowiska kierownicze w naszym regionie.

Miesięczne rozliczenia kosztów działania Delegatury podpisane przez przewodniczącego Juliana Wróbla przekazywane były głównemu księgowemu OIL w Warszawie.

Delegaturę Radomską reprezentowało 25 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. 

Przewodniczący Delegatury Radomskiej Julian Wróbel

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum