28 kwietnia 2015

Bal charytatywny Pro Seniore

W walentynkowy wieczór, 14 lutego 2015 r., odbyła się VIII Charytatywna Gala Przyjaciół Fundacji Lekarskiej Pro Seniore, którą honorowym patronatem objęła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska. Pierwszym punktem imprezy, tradycyjnie, było wręczenie wyróżnień za szczególne zasługi dla fundacji. Prezes firmy Mokpol Sylwester Cerański został uhonorowany statuetką Benevolenti za wspieranie wszystkich inicjatyw Okręgowej Izby Lekarskiej dotyczących pomocy ludziom potrzebującym. Honory gospodarzy czynili prezes Fundacji Lekarskiej Pro Seniore Andrzej Surowiecki oraz prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzej Sawoni. Należy pamiętać, że głównym celem balu jest zbieranie środków na cele statutowe fundacji, czyli pomoc schorowanym i niepełnosprawnym lekarzom. Tradycyjnie odbyła się licytacja dzieł sztuki ufundowanych przez przyjaciół fundacji oraz loteria fantowa. Jak zwykle darczyńców o wielkich sercach nie zabrakło, za co serdecznie dziękujemy!
Zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez Fundację Lekarską Pro Seniore! Najbliższa – już 13 czerwca 2015 r. – VI Rodzinny Piknik Integracyjny Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Archiwum