28 kwietnia 2015

Refundacje 2015

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa lista refundacyjna, opublikowana w Obwieszczeniu ministra zdrowia z 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ 2015.9). W niniejszym artykule przedstawiamy wszystkie dokonane na aktualnie obowiązującej liście zmiany dotyczące leków, mające znaczenie w farmakoterapii, w następujących kategoriach: leki zawierające nowe substancje czynne, nowe leki złożone oraz leki w nowej postaci farmaceutycznej dodane do listy aptecznej i programów lekowych, nowe wskazania zawarte w charakterystyce produktu leczniczego (rejestracyjne) oraz pozarejestracyjne (off label) objęte refundacją, nowe programy lekowe, nowe kryteria kwalifikacji pacjentów do programów lekowych oraz nowe kryteria wyłączania ich z programów.
Do listy leków wydawanych w aptece na receptę (listy aptecznej) dodano jeden lek zawierający nową substancję czynną – ezomeprazol (patrz: Tabela 1.), jeden lek, uprzednio refundowany, w nowej postaci farmaceutycznej – fenoterol w połączeniu z bromkiem ipratropionowym (Tabela 2.) oraz nowy lek złożony, zawierający uprzednio refundowane substancje czynne – losartan w połączeniu z amlodypiną (Tabela 3.). W przypadku jednego leku uprzednio refundowanego (dabigatranu) objęto refundacją dodatkowe wskazanie wymienione w jego charakterystyce produktu leczniczego (Tabela 4.). W przypadku ośmiu substancji czynnych objęto refundacją dodatkowe wskazania nieuwzględnione w ich charakterystykach produktu leczniczego (Tabela 5.).

W zakresie leków stosowanych w chemioterapii (w tzw. katalogu chemioterapii) zrefundowano nowe wskazania leków zawierających paklitaksel (Tabela 6.).
Jeśli chodzi o programy lekowe, dodano do refundacji trzy nowe (Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem, Leczenie parykalcytrolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych) oraz zmieniono kryteria klasyfikacji pacjentów oraz wyłączenia ich z programu w przypadku dwóch programów (Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, Leczenie czerniaka skóry, Tabela 7.). Lista refundacyjna w obecnym kształcie będzie obowiązywała do 1 maja 2015 r., kiedy wejdzie w życie kolejne obwieszczenie.
Wszystkie tabele opracowano na podstawie Obwieszczenia ministra zdrowia z 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ 2015.9).
Źródło: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-lutego-2015-r.-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow,-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-marca-2015-r.

Autorka artykułu zapewnia, że dołożyła wszelkich starań, aby dane i informacje zawarte w tym artykule były rzetelne i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Małgorzata Okupny Małgorzata Okupny,
ekspert Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii.

Archiwum