28 kwietnia 2015

Z Mazowsza

Tablica ku pamięci prof. Antoniny Orlik-Grzybowskiej

W lutym br. rektor WUM prof. Marek Krawczyk, prorektor ds. kadr prof. Renata Górska, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz kierowniczka Zakładu Ortodoncji dr hab. Małgorzata Zadurska dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej sylwetkę prof. Antoniny Orlik-Grzybowskiej, twórczyni polskiej diagnostyki czynnościowej w ortodoncji i prekursorki profilaktyki ortodontycznej.
Podczas uroczystości rektor prof. Marek Krawczyk podziękował dr hab. Małgorzacie Zadurskiej oraz dr Barbarze Siemińskiej-Piekarczyk (byłej kierowniczce Zakładu Ortodoncji) za inicjatywę uhonorowania dokonań prof. Antoniny Orlik-Grzybowskiej (kierującej Katedrą i Kliniką Ortodoncji w latach 1948-1970).
Rektor podkreślił, że prof. Antonina Orlik-Grzybowska była niezwykłą postacią, budującą wielkość uczelni oraz stomatologii warszawskiej, przypomniał także, że upamiętnienie Jej dokonań zbiega się z jubileuszem 90-lecia Kliniki Ortodontycznej w Państwowym Instytucie Dentystycznym.
Przypomniano najważniejsze zasługi i osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne prof. Orlik-Grzybowskiej – autorstwo pierwszego polskiego podręcznika z dziedziny ortodoncji „Podstawy ortodoncji”, aktualnego do dziś, oraz rewolucyjne na owe czasy zmiany w postrzeganiu diagnostyki ortodontycznej.
Prof. Orlik-Grzybowska pracowała w Klinice i Katedrze Ortodoncji od momentu jej utworzenia przez prof. Mariana Zeńczaka w 1925 r. W czasie okupacji pracowała w Szpitalu Ujazdowskim. W 1948 r. objęła Katedrę i Klinikę Ortodoncji, którymi kierowała przez wiele lat. Była naukowcem, klinicystką i organizatorką. – Za Jej młodych lat ortodoncja to było leczenie ekskluzywne i kosztowne, chciała, aby stało się powszechne – wspominała prof. Zofia Charazińska.
W latach 1960-1970 kierowała jedynym w kraju ośrodkiem szkolenia podyplomowego w ortodoncji.
– Należała do tej grupy uczonych lekarzy, którzy tworzyli podwaliny wielkości warszawskiej uczelni medycznej – powiedział rektor WUM, prof. Marek Krawczyk, odsłaniając tablicę.
Zauważył także, że cieszy fakt podtrzymywania tradycji i pamięci o historii Alma Mater również przez najmłodszy w WUM Wydział Lekarsko-Dentystyczny, czego wyrazem jest docenienie zasług i osiągnięć wielkich poprzedników. Dziekan prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska powiedziała, że losy prof. Antoniny Orlik-Grzybowskiej związane są zarówno z Państwowym Instytutem Dentystycznym, Akademią Stomatologiczną, jak i z Akademią Medyczną w Warszawie, dlatego Jej niezwykła biografia może służyć jako przewodnik po historii uniwersyteckiego nauczania stomatologii w Warszawie.
Uroczystości patronował rektor WUM oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Uczestniczyli w niej Andrzej Sawoni, prezes ORL, i Marta Klimkowska-Misiak, wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów. Obecni byli także przedstawiciele innych uczelni medycznych w kraju.
W drugiej części spotkania odbyła się sesja naukowa poświęcona diagnostyce ortodontycznej oraz leczeniu interdyscyplinarnemu w stomatologii.

mkr i pk


Wójt rezygnuje z posady dyrektora

Henryk Brodowski, wójt gminy Siedlce, odszedł z funkcji dyrektora łosickiego SP ZOZ.
24 lutego, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Łosickiego, wójt złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora, a przestał sprawować tę funkcję 1 marca.
Rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron. Henryk Brodowski został dyrektorem szpitala w Łosicach 19 marca 2008 r. Skutecznie zrealizował plan naprawczy tej jednostki. W listopadzie 2014 został wybrany na wójta gminy Siedlce. – Mądrzejszy ustępuje – uzasadnił swoją decyzję. W rozmowie z Radiem Podlasie podkreślił, że sytuacja nie służyła ani łosickiemu szpitalowi, ani gminie Siedlce.

pk


Nowi mazowieccy konsultanci wojewódzcy

Siedmiu lekarzy otrzymało akty powołania na konsultantów od wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Dwie nowe osoby dołączyły też do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Nowymi członkami komisji zostały Joanna Koch i Agnieszka Antoniak, prawniczki wyłonione w naborze uzupełniającym. Nowymi konsultantami medycznymi na pięcioletnią kadencję zostali: prof. nadzw. dr hab. n. med. Romuald Dębski – endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, prof. nadzw. dr n. med. Sylwester Prokurat – nefrologia dziecięca, dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot – angiologia, dr hab. n. med. Maria Radziwon-Zaleska – psychiatria, dr n. med. Krystyna Szymańska – neurologia dziecięca, dr n. med. Joanna Taybert – pediatria metaboliczna, lek. Magdalena Kwiatkowska – medycyna paliatywna.
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy lek. Paweł Sylwester Wyrębkowski otrzymał akt powołania na kolejną kadencję.

Wykaz konsultantów wojewódzkich jest zamieszczony na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/konsultanci/11033,Wykaz-konsultantow-wojewodzkich.html

pk

Archiwum