9 kwietnia 2018

Rak jelita grubego

Wyzwania w medycynie

Dysponujemy coraz skuteczniejszymi lekami, pacjentów operują doskonali chirurdzy, a mimo to nowotwory nadal stanowią jedno z największych zagrożeń dla naszego zdrowia i życia.

Do najniebezpieczniejszych należy rak jelita grubego, drugi po raku płuca co do częstości występowania i stanowiący drugą przyczynę zgonów z powodów onkologicznych. Dane z badania Concord-2 mówią, że w Polsce w ostatniej dekadzie nastąpił ogromny postęp w leczeniu raka jelita grubego, wskaźnik przeżycia wzrósł o 10 proc. Mimo to na tle innych krajów europejskich jesteśmy państwem o relatywnie niskich wskaźnikach przeżycia. Niepokojący jest fakt, że dynamika zapadalności na tę chorobę w Polsce należy do najwyższych w Europie. W 2014 r. zachorowało w naszym kraju 17,4 tys. osób, a zmarło z tego powodu 11,4 tys.

Eksperci twierdzą, że przyczyny takiego stanu są wielorakie: organizacyjne, finansowe, świadomościowe. Do czynników organizacyjnych należą: brak koordynacji w opiece medycznej, leczenie pacjentów w ośrodkach z małym doświadczeniem, zwłaszcza chirurgicznym, brak oceny jakości leczenia. Konieczne jest stworzenie sieci ośrodków mających możliwości leczenia wielodyscyplinarnego, dysponujących oddziałami szpitalnymi i ambulatoriami, dzięki którym pacjent nie błąkałby się z placówki do placówki.

Powinniśmy doskonalić chirurgię narządową, nie onkologiczną – twierdzi prof. Adam Dziki, założyciel i kierownik Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego w Brzezinach.
–  Specjalizacja z chirurgii onkologicznej to nasz spadek po socjalizmie. Wyspecjalizowane ośrodki powinny być poddawane audytowi, m.in. pod względem liczby wykonywanych operacji i jakości leczenia. Zmienić też należy wyceny operacji jelita grubego.

Od połowy 2017 r. dostępne są w ramach chemioterapii nowe leki I i II linii na zaawansowanego raka jelita grubego, od 1 stycznia 2018 r. na liście refundacyjnej pojawił się kolejny preparat. Lekarze postulują umożliwienie leczenia biologicznego chorych z zaawansowanym rakiem.

Niedofinansowanie tej dziedziny dotyczy przede wszystkim zabiegów chirurgicznych, ale – zdaniem prof. Macieja Reguły – także profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Ekonomiści wskazują jeszcze inny aspekt: nowotwór jelita grubego to nie tylko rosnące koszty leczenia (w 2012 r. ze świadczeń NFZ skorzystało 98 tys. chorych na raka jelita grubego, w 2016 r. – 115 tys.). Roczne straty gospodarki związane z utratą produktywności z powodu tej choroby szacowane są na 2,2 mln zł.

Na rozwój raka jelita grubego, podobnie jak innych nowotworów, wpływ mają czynniki genetyczne (5–10 proc.) oraz środowisko i styl życia (90 proc.). Zmiana nawyków żywieniowych, unikanie alkoholu mogą zapobiec rozwojowi choroby. Również przesiewowe badania kolonoskopowe pozwalają wykryć wczesne stadia nowotworów. W 2015 r. wykonano 62 tys. badań.

Znaczna część społeczeństwa nie chce jednak poddawać się badaniom, przede wszystkim ze względu na ich specyfikę. Powodem jest też niska świadomość zagrożenia. Część osób po prostu boi się poznać stan swojego zdrowia. W tych przypadkach zwykła informacja nie wystarczy, konieczna jest szczegółowa edukacja.           mkr

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum