9 maja 2018

Z Mazowsza

Powstało Mazowieckie Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów

W Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim utworzono Mazowieckie Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów.

Centrum powołano z inicjatywy oddziałów udarowych w Grodzisku Mazowieckim, Grójcu, Radomiu oraz Pruszkowie w związku z potrzebami w zakresie trombektomii, czyli wewnątrznaczyniowego leczenia udarów mózgu, jako uzupełnienia dożylnego leczenia trombolitycznego – informuje Szpital Zachodni. MICLU zapewnia 24-godzinny dyżur naczyniowy i trombektomię mechaniczną pacjentów z udarem, z terenu zachodniego Mazowsza. Dogodne położenie Szpitala Zachodniego między trasami A1, A2, S8 oraz heliport zapewniają łatwy dostęp w przypadku transferu chorych, u których terapeutyczne okno czasowe jest ograniczone do 6 godzin. Centrum oferuje też szkolenia lekarzy neurologów z zakresu wewnątrznaczyniowego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.

Warszawski Uniwersytet Medyczny 8. uczelnią w kraju w światowym rankingu URAP

W University Ranking by Academic Performance Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się na 8. pozycji wśród 51 ocenianych uczelni krajowych oraz na 841. miejscu w zestawieniu 2500 uczelni z całego świata.

Ranking URAP opiera się na obiektywnych danych uzyskanych z wiarygodnych źródeł bibliometrycznych. Autorzy zestawienia kierują się przede wszystkim jakością i liczbą publikacji naukowych oraz aktywnością w zakresie współpracy międzynarodowej. Za najlepszy na świecie został uznany Uniwersytet Harvarda, w Polsce na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński.

Akcelerator śródoperacyjny ze Świerku nagrodzony

Akcelerator śródoperacyjny IntraLine-IOERT, zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, został uznany za Polski Produkt Przyszłości w jubileuszowym 20. konkursie organizowanym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs promuje innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym. IntraLine-IOERT to akcelerator elektronów służący do napromieniania tkanek zaatakowanych przez nowotwór. Został zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii. Jest to akcelerator śródoperacyjny, który służy do napromieniania podczas zabiegu, bezpośrednio po chirurgicznym usunięciu zasadniczej części guza. Akcelerator dostarcza terapeutyczną wiązkę elektronów, która wnika w chorą tkankę na zadaną głębokość i niszczy komórki rakowe. Głębokość wnikania wybiera lekarz, w zależności od oceny spodziewanej rozległości pozostałych po operacji zmian chorobowych. Według NCBiR urządzenie znajduje zastosowanie głównie w terapii nowotworów piersi, ale nie tylko. Korzyścią dla pacjentów jest przede wszystkim skrócenie i zmniejszenie niedogodności związanych z typowymi napromienieniami onkologicznymi. Zmniejsza się też ryzyko powikłań i efektów ubocznych, np. dermatologicznych. Polski akcelerator zapewnia pracę z szerokim spektrum energii terapeutycznej, jest lekki, z łatwością sam przejedzie przez typowe drzwi sali operacyjnej, jego aplikator dobrany do rozmiaru pola napromieniania można szybko i wygodnie połączyć z korpusem, ustawiając pod praktycznie dowolnym kątem w stosunku do stołu operacyjnego. Urządzenie charakteryzuje się na tyle niskim poziomem promieniowania ubocznego, że nie zagraża zdrowym narządom pacjenta i personelowi medycznemu.

Ambasador 25-lecia „Welconomy Forum”

Podczas jubileuszowego 25. kongresu ekonomicznego „Welconomy Forum” przyznano nagrody „Ambasador 25-lecia Welconomy”.

Wśród wyróżnionych znalazł się prof. Henryk Skarżyński. Tytuł „Ambasador Welconomy” przyznawany jest za szczególne osiągnięcia, umiejętność integracji oraz współpracę w różnych dziedzinach życia przyczyniające się do poprawy sytuacji gospodarczej Polski. Nagrodę otrzymują także osoby, które od wielu lat wspierają organizację Forum Gospodarczego i wspólnie realizują wiodącą misję „Welconomy Forum” – integrację i współpracę. < pk

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum