29 maja 2014

Nowi pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy
Bohdan Woronowicz
dyżury w siedzibie Izby: środy – 11.00-14.00
tel.: 602-670-722 lub 22-542-83-08
e-mail: b.woronowicz@oilwaw.org.pl
Rzecznik Praw Lekarza
Andrzej Kużawczyk
tel.: 784-98-65-57
Mediator
Krzysztof Bielecki
e-mail: prof.bielecki@gmail.com
dyżury w siedzibie Izby (po umówieniu):
poniedziałki – 13.00-15.00
Wspólny sekretariat pracownik biura Maja Świerczewska-Chrząszcz, tel.: 22-542-83-08

Archiwum