1 czerwca 2023

Konferencja „Ból i cierpienie”

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 22 kwietnia odbyła się XII Konferencja Ochrony Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Onkologia dziecięca”.

tekst ks. Dariusz Pater

Wśród organizatorów byli: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, którą reprezentował wiceprezes ORL Karol Stępniewski, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW, Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz liczni współorganizatorzy. Patronat honorowy nad konferencją sprawował ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW w Warszawie, a patronatem medialnym objął spotkanie miesięcznik „Puls”.

Na trzy sesje konferencji złożyły się referaty poświęcone szczegółowym zagadnieniom onkologii wieku dziecięcego. Prelegentkami w sesji pierwszej były: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, dr n. med. Magda Wołowiec i dr n. med. Anna Wakulińska. W sesji drugiej głos zabrali: prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska, dr n. med. Barbara Sopyło, prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, mgr Maciej Starzyński oraz dr n. med. Marek Karwacki, a w trzeciej: dr n. med. Aleksander Wiśniewski, dr n. med. Beata Chełstowska, lek. Mateusz Szatanek oraz ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW. W komitecie naukowym znalazło się ponad 40 znanych autorytetów nauk medycznych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum