1 czerwca 2023

Tik-tak, tik-tak… Lekarzu POZ, przypominamy, że kurczy Ci się czas

Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

autor: KAMILA HOSZCZ-KOMAR

Zgodnie z przepisami ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z 27 października 2017 r. (DzU 2017 r., poz. 2217), lekarz przyjmujący w poradni podstawowej opieki zdrowotnej i niebędący specjalistą w dziedzinie medycyny rodzinnej, aby nadal udzielać świadczeń zdrowotnych, musi odbyć specjalny, płatny kurs. Na zrealizowanie tego obowiązku ma czas do 31 grudnia 2024 r.

Zobowiązany czy nie?

W kursie muszą wziąć udział lekarze pracujący w POZ, który posiadają specjalizację:

  • I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,
  • I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
  • I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Niektórym jednak się „upiecze”, bowiem z obowiązku ukończenia kursu ustawodawca zwalnia lekarzy, którzy przed 31 grudnia 2024 r. rozpoczną specjalizację z medycyny rodzinnej lub zaczęli udzielać świadczeń w POZ przed 29 września 2007, czyli mają długi i nieprzerwany (przerwa nie może przekroczyć sześciu miesięcy) staż pracy w POZ.

Lekarze ze specjalizacją I lub II stopnia albo z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej rzecz jasna doszkalania w postaci owego kursu nie potrzebują.

Po co ten ambaras?

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej nakłada na lekarzy POZ nowy (szerszy) zakres obowiązków. Muszą mu sprostać również ci, którzy nie specjalizowali się w medycynie rodzinnej.

Ministerstwo Zdrowia 21 maja 2019 r. wydało rozporządzenie do wspomnianej ustawy, w którym określa założenia organizacyjno-programowe kursu, plan nauczania z rozkładem zajęć, wykaz umiejętności i treści nau-czania oraz warunki ukończenia kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Oto niektóre zagadnienia poruszane na kursie: zapewnianie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną,

  • koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia,
  • ocena potrzeb oraz ustalanie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką i wdrażania działań profilaktycznych,
  • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego oraz psychicznego,
  • zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa,
  • zapewnianie edukacji pacjentów w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Kurs obejmuje zajęcia e-learningowe, tj. materiał do przyswojenia w dogodnym dla każdego czasie, oraz stacjonarne. Zawiera także moduł zajęć praktycznych, na które lekarze muszą wybrać się do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Koło ratunkowe?

Kurs jest utrudnieniem dla i tak zabieganych lekarzy, ale jednocześnie kołem ratunkowym. Dlaczego? Bowiem od 2025 r. nowi lekarze specjaliści medycyny ogólnej oraz chorób wewnętrznych nie będą już zatrudniani w POZ. Omawiany kurs będzie nadal obowiązkowy, ale jedynie dla lekarzy pediatrów. Warto podkreślić, że będzie na nim tylko 50 miejsc rocznie.

Obecne rozwiązanie może ratować także POZ, bo nie pozbawi tych placówek sporej części obsady po 31 grudnia 2024 r. Niewystarczająca liczba specjalistów medycyny rodzinnej i będących w trakcie zdobywania tej specjalizacji została uwzględniona przez ustawę. Stąd dopuszczenie do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej również lekarzy posiadających inne specjalizacje. Ale czy do 2025 r. odnotujemy znaczący wzrost liczby medyków specjalizujących się w medycynie rodzinnej?

Tyle hałasu o… czas

Czasu niby dużo, ale tylko niby. Kursy organizuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jak już wspomniano składają się na nie moduły e-learningowy, stacjonarny oraz praktyczny. Dlatego liczba miejsc na kursie, a także kursów jest ograniczona. Resort zdrowia przyjął założenie, że rocznie odbędzie kurs około 200 lekarzy, w okresie 2019–2024 daje to 1000–1200. Tyle teoria. A co mówi praktyka? Z danych otrzymanych od CMKP wynika, że założenia nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

W 2020 r. odbył się jeden kurs, drugi został odwołany z powodu braku chętnych. Przeszkoliło się 24 lekarzy (na kursie były jeszcze wolne miejsca).

W 2021 r. kursy ze względu na ich obowiązkową część praktyczną nie mogły się odbyć (obostrzenia covidowe).

W 2022 r odbyły się dwa kursy, w których w sumie wzięło udział 87 osób (na obu były wolne miejsca).

W tym roku CMKP zaplanowało pięć kursów. Do udziału w trzech zakwalifikowano 168 osób. Na czwarty, który odbędzie się w terminie 31 lipca – 2 października, zgłosiło się 33 osób, a na piąty (31 lipca – 27 października) 41. Na obu nadal są wolne miejsca. Zatem w okresie 2020–2023 przeszkoli się mniej niż 400 osób.

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, rzeczniczka CMKP, zapytana o to, czy zaangażowanie innych placówek lub instytucji (na co zgodę musiałby wydać ustawodawca) umożliwiłoby przeszkolenie większej liczby lekarzy, odpowiada: – Dotychczas na każdym kursie były wolne miejsca, więc nie wydaje się, aby zaangażowanie innych placówek mogło w tym względzie coś zmienić.

Dane pokazują również, że w przedostatnim roku ukończy kursy najwięcej lekarzy. Możemy zatem przyjąć założenie, że rok 2024 najbardziej obrodzi w chętnych. Problemem może jednak stać się ograniczona liczba miejsc. Jednocześnie CMKP podkreśla, że stara się organizować kolejne kursy ze względu na zainteresowanie lekarzy. Jednak zbytnia zwłoka z ich strony, może spowodować, że miejsc dla nich zabraknie.

Na prośbę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przypominamy o zapisach na obowiązkowy kurs dla lekarzy POZ.

Najbliższe terminy z wolnymi miejscami:

  • 31 lipca – 2 października 2023 r.
  • 31 lipca – 27 października 2023 r.

Zapisy na stronie internetowej: https://kursy.cmkp.edu.pl/

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum