28 czerwca 2015

Zaprosili nas

• „Gazeta Farmaceutyczna” oraz Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” na XIV Dzień Polskiej Farmacji,
14 maja 2015 r.

• Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych na IV Forum Pacjentów Onkologicznych – „Czy pacjent może mieć zaufanie do systemu opieki onkologicznej w Polsce”,
25 maja 2015 r.

• Rządowa Rada Ludnościowa na konferencję „Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski”,
9 czerwca 2015 r.• Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk na konferencję „Innowacyjność w medycynie”, cz. III,
9 czerwca 2015 r.

• Rektor, dziekan i Rada II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Jubileusz 40-lecia II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii,
12 czerwca 2015 r.

• Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie na I Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne,
12-14 czerwca 2015 r.

Archiwum

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Wszystkie grafiki, zdjęcia, programy, teksty oraz same strony WWW są własnością odpowiednich Izb Lekarskich i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez odpowiednią Izbę Lekarską jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.