29 czerwca 2014

Nowoczesność w Ostrołęce

9 maja 2014 r. w ostrołęckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego odbyła się uroczystość zamykająca budowę tego obiektu, połączona z obchodami 450-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce.

Wielowiekowa, bo sięgająca XVI stulecia, tradycja opieki nad ludźmi chorymi zobowiązuje, dlatego placówka przyjęła motto „Pacjent naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością”.
Zakończenie budowy poprzedzone zostało latami wysiłków. Decyzja o zastąpieniu starego, wyeksploatowanego i zbyt małego szpitala nowym zapadła już w 1983 r. Małe nakłady finansowe w latach 1985-1993 nie pozwalały na szybkie tempo realizacji. Przyspieszenie nastąpiło dopiero po 2005 r., gdy inwestycję zaczął wspierać zarząd województwa, przekazując na nią co roku duże kwoty.
Już nieco wcześniej szpital zaczął się stopniowo przenosić do nowej siedziby przy ul. Jana Pawła II. Najpierw otwarto zespół przychodni specjalistycznych, potem w Zakładzie Radiologii zainstalowano tomograf komputerowy i mammograf, jeszcze później powstała pracownia koronarografii.
W 2006 r. Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażono w nowoczesny, 64-rzędowy tomograf komputerowy.
Przełomowym momentem był koniec roku 2009, kiedy do nowego obiektu przewieziono pacjentów zdecydowanej większości oddziałów, 18 listopada otwarto SOR, a tej samej nocy na Oddziale Położniczym w komfortowych warunkach przyszedł na świat pierwszy noworodek.

W 2012 r. powstał kolejny pawilon przeznaczony na potrzeby oddziałów, wreszcie w roku bieżącym nastąpiło całkowite zakończenie inwestycji. Jako ostatni powstał pawilon z Oddziałem Psychiatrycznym. Obecnie szpital ma 19 oddziałów, około 550 łóżek i 40 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, zatrudnia prawie tysiąc pracowników. Dyrektorem placówki jest Wojciech Miazga, anestezjolog i specjalista medycyny ratunkowej.
W uroczystości zamknięcia budowy wzięło udział wielu gości, m.in. Aleksander Sopliński, podsekretarz stanu w MZ, posłowie na Sejm RP i europosłowie, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, wicemarszałkowie i radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zaprzyjaźnieni naukowcy.
Nie mamy zbyt wielu materiałów dokumentujących codzienną, trudną pracę w służbie ratowania życia ludzkiego, bo w takich chwilach zawsze ważniejszy jest pacjent niż chęć utrwalania historii – powiedziano podczas uroczystości.
Wszystkie zdarzenia pozostają żywe w naszej pamięci. To one cementują nasze losy, to one wypełniły młode lata większości pracowników, ale pozwoliły też dojrzeć równo zawodowo, jak i życiowo.
Szpital po raz piaty otrzymał Certyfikat Akredytacyjny, nadawany przez ministra zdrowia, potwierdzający wysoką jakość świadczonych tu usług.
Placówkę i jej dyrektora uhonorowano Medalem „Pro Masovia”. Wręczono także wiele innych odznaczeń. Wśród wyróżnionych medalem „Zasłużonemu dla Szpitala w Ostrołęce” znaleźli się: prof. Waleria Hryniewicz – za stałą współpracę z zespołem ds. zakażeń szpitalnych, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – za przyjaźń i stałą współpracę z terenowym oddziałem PTL, oraz prof. Hanna Szwed – za przyczynienie się do rozwoju ostrołęckiej kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej.

mkr

Archiwum