27 czerwca 2018

OBWIESZCZENIE

przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 28 maja 2018 r. o wynikach wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w tych organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. – obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 14 lipca 2016 r.), w związku z art. 12 ust. 1–3 i 5 oraz art. 24 pkt. 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168), obwieszcza się, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych 19 maja 2018 r. wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego XXXIX Nadzwyczajnego Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – wybory członków Okręgowej Rady Lekarskiej, ogłasza się, że członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022 zostali wybrani:

1) Biliński Jarosław, 2) Cieślik Krzysztof, 3) Darocha Anna, 4) Dobies-Krześniak Barbara, 5) Doczekalski Paweł, 6) Drobniak Artur, 7) Gontkiewicz Michał, 8) Grabczan Wojciech, 9) Gut Grzegorz, 10) Hałabuz Krzysztof, 11) Herman Justyna, 12) Herman Krzysztof, 13) Hoffman Bożena, 14) Imiela Tomasz, 15) Kaczorowski Łukasz, 16) Klimkowska-Misiak Marta, 17) Kowalczuk Jan, 18) Krajewski Romuald, 19) Kraśniej-Dębkowska Agnieszka, 20) Kuchta Piotr, 21) Kunkiel Michał, 22) Kwitkiewicz Grzegorz, 23) Machowicz Rafał, 24) Machowski Michał, 25) Madej Krzysztof, 26) Matuszewski Michał, 27) Miękus-Pączek Ewa, 28) Moczydłowska Marta, 29) Nowak Maciej, 30) Olszewski Roman, 31) Ozierański Krzysztof, 32) Paluch Łukasz, 33) Paluszek Dariusz, 34) Pawliszak Piotr, 35) Pawłowski Paweł, 36) Polański Jerzy, 37) Ropielewski Aleksander, 38) Rostkowska Olga, 39) Serwan Agnieszka, 40) Siarkiewicz Andrzej, 41) Starczewska Marta, 42) Szalecki Krzysztof, 43) Szatanek Mieczysław, 44) Topolska-Kotulecka Mery, 45) Wolski Marek, 46) Zakrzewski Jakub.

OBWIESZCZENIE

przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 28 maja 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w tych organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. – obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 14 lipca 2016 r.), w związku z art. 12 ust. 1–3 i 5 oraz art. 24 pkt. 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168), obwieszcza się, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych 19 maja 2018 r. wyborów uzupełniających członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego XXXIX Nadzwyczajnego Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – wybory uzupełniające członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, ogłasza się, że członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022 zostali wybrani:

1) Morliński Andrzej – lekarz,

2) Popis-Witkowska Anna – lekarz dentysta,

3) Sawicki Rafał – lekarz

przewodniczący XXXIX Nadzwyczajnego Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Artur Drobniak

przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Ewa Miękus-Pączek

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum