2 lipca 2019

Biuletyn ORL w Warszawie

 

Obwieszczenie

nr 14/2019/VIII przewodniczącej
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie z 13 kwietnia 2019 r.

o wynikach wyborów zastępców okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1–3 i 5–6 oraz art. 24 pkt 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708, ze zm.)
ogłasza się, co następuje:

§1

Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego
XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wynikach wyborów zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie, sporządzonego przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu, w wyniku przeprowadzonych wyborów zastępcami okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie na okres
VIII kadencji 2018–2022 zostali wybrani:

1) Maciej Gołoś – lekarz

2) Elżbieta Małkiewicz – lekarz dentysta

Obwieszczenie

nr 15/2019/VIII przewodniczącej
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie z 13 kwietnia 2019 r.

o wynikach wyborów członków
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1–3 i 5–6 oraz art. 24 pkt 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708, ze zm.)
ogłasza się, co następuje:

§1

Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie, sporządzonego przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu, w wyniku przeprowadzonych wyborów członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022 został wybrany:

1) Ryszard Stańczak – lekarz

Obwieszczenie

nr 16/2019/VIII przewodniczącej
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie z 13 kwietnia 2019 r.

o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1–3 i 5–6 oraz art. 24 pkt 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708, ze zm.)
ogłasza się, co następuje:

§1

Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, sporządzonego przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu, w wyniku przeprowadzonych wyborów członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022 został wybrany:

1) Janusz Pachucki – lekarz

Artur Drobniak
przewodniczący XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Ewa Miękus-Pączek

przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum