3 lipca 2020

Kształcenie w czasach pandemii

W prawie całym semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 kształcenie odbywało się w formie zdalnej. Rozwijana przed pandemią platforma e-learningowa stała się niemal głównym narzędziem dydaktycznym. Liczba kursów na polskojęzycznej platformie e-learningowej na początku marca wynosiła 477, a na początku czerwca już 1293, na anglo-języcznej  odpowiednio 95 i 229. Tuż przed pandemią z polskiej wersji platformy korzystało dziennie 1,2 tys. osób, na początku czerwca zaś 6850, liczba użytkowników wersji angielskiej wzrosła z 99 dziennie do 553.

W kursach e-learningowych studenci doceniają szczególnie możliwość uczenia się w dowolnym miejscu i czasie. Zdaniem specjalistów trzeba zadbać nie tylko o liczbę e-zajęć, ale w równym stopniu o ich jakość. Dla nauczycieli największym wyzwaniem jest przygotowanie kursów. Specjaliści ds. e-learningu WUM wspierają akademików w tworzeniu e-zajęć.

Podczas pandemii zaowocowała wcześniejsza budowa systemu egzaminów w formie elektronicznej. Wprawdzie niemożliwe było użytkowanie specjalnych sal i oprogramowania przystosowanych do tej formy sprawdzania wiedzy, ale opracowana wcześniej baza pytań została wykorzystana do przeprowadzenia egzaminów zdalnych. Możliwe jest umieszczanie na platformie bazy pytań, z której każdemu studentowi może zostać losowo przydzielona odpowiednia liczba zadań, z opcją tasowania dystraktorów odpowiedzi. Czas rozpoczęcia i trwania testu można regulować. Utrudnia to zdającym porozumiewanie się ze sobą i korzystanie z pomocy, a tak przeprowadzony egzamin staje się wiarygodną podstawą oceny wiedzy studenta. Egzaminy ustne można przeprowadzać za pomocą usługi Teams, bowiem uczelnia od lat ma umowę z Microsoftem dotyczącą użytkowania różnych niezwykle przydatnych w procesie zdalnego nauczania funkcji pakietu Office 365.

Kiedy piszę te słowa, trwa letnia sesja egzaminacyjna, która w tym roku odbywa się głównie w formie zdalnej. Stanowi to wielkie wyzwanie organizacyjne i techniczne dla uczelni, jest też nowością dla studentów. Zastosowane w jej trakcie rozwiązania będzie można ocenić po zakończeniu sesji, czyli de facto na początku kolejnego roku akademickiego. <

 Marta Ewa Wojtach, rzecznik prasowy WUM

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum