8 lipca 2022

Interwencje rzecznika praw lekarza (lipiec/sierpień 2022)

Monika Potocka

rzecznik praw lekarza

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze, jako rzecznik praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza reprezentuję Wasze interesy na podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z 17 kwietnia 2019 r., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342 t.j.).

W ostatnim czasie coraz częściej lekarze zgłaszają do mojego biura sprawy związane z mobbingiem. Dotyczą często ośrodków akademickich, ale nie tylko. W naszym środowisku zdarza się, że osoby na eksponowanych stanowiskach, zwłaszcza z tytułami profesorskimi, czują się bezkarne i nadużywają swojej władzy, szczególnie w stosunku do osób im podległych, takich jak studenci i młodzi lekarze. W ten sposób naruszają godność wykonywanego zawodu nauczyciela i lekarza.

Niedopuszczalne jest zastraszanie podwładnych, studentów, współpracowników, które staje się przyczyną zaniżonej oceny własnej przydatności zawodowej, a często powoduje ich ośmieszenie oraz poniżenie. W efekcie wywołuje ogromną frustrację, doprowadza do chorób somatycznych u ofiar mobbingu, z którymi muszą zmagać się latami. Karygodne jest utrudnianie doskonalenia zawodowego przez uniemożliwianie uczestniczenia w kursach, konferencjach, a zwłaszcza wysługiwanie się młodszymi kolegami w swoich prywatnych sprawach. Świadczy to o całkowitym braku szacunku, który jest podstawą wszelkich prawidłowych stosunków międzyludzkich. Moim zdaniem to zachowania niegodne, a w środowisku lekarskim wręcz skandaliczne. Mają miejsce niestety od dawna, ale dopiero w ostatnich latach zaczęto z nimi skutecznie walczyć w naszym środowisku.

Bardzo cieszy mnie fakt, że młodzi lekarze nie godzą się na takie traktowanie i zwracają się o pomoc do swojego rzecznika. Pomagam w zebraniu materiału dowodowego, doradzam, w jaki sposób i do jakich organów należy się zwracać, moje biuro zapewnia pełną pomoc prawną w tym zakresie, a ja, jako rzecznik, osobiście interweniuję w konkretnych sprawach. Ostatnia prowadzona przeze mnie sprawa dotyczyła kierownika kliniki i zakończyła się rezygnacją ze współpracy z lekarzem mobberem oraz postawieniem mu zarzutów przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Skończyła się bezkarność w krzywdzeniu młodych lekarzy. Są to trudne sprawy, zwłaszcza że środowisko lekarskie opiera się przed ich rzetelnym wyjaśnianiem. Częstokroć osoby zobligowane do dochodzenia prawdy z racji funkcji sprawowanych w danym ośrodku akademickim lub podmiocie medycznym nie są zainteresowane należytym wyjaśnieniem problemu. Usiłuje się nie dopuszczać do postępowania dowodów z zeznań świadków, np. sztucznie zawężając okres zdarzeń, aby zmarginalizować sprawę i nie wyciągać konsekwencji względem mobbera, a nawet podaje się w wątpliwość sam fakt ewidentnego mobbingu.

Jako rzecznik praw lekarza zawsze będę walczyła z niesprawiedliwością w Waszym, Koleżanki i Koledzy, imieniu. Proszę, zgłaszajcie do mnie wszystkie tego rodzaju przypadki, nie obawiajcie się, możecie liczyć na pełną dyskrecję i szeroko zakrojone wsparcie. Tylko nasze solidarne przeciwstawianie się złu doprowadzi do jego eliminacji. <

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum