29 sierpnia 2014

List otwarty w sprawie dyżurów na SOR

Dyrektorzy i Prezesi szpitali prowadzących szkolenie specjalizacyjne

W związku z docierającymi do Komisji Młodych Lekarzy licznymi głosami koleżanek i kolegów odbywających szkolenie specjalizacyjne, skarżących się na przymusowe oddelegowywanie ich do pełnienia całodobowych dyżurów lekarskich na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę organizacji pracy w tych jednostkach.
Podobne praktyki niestety mają miejsce w całym kraju. Apel XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy, która odbyła się 13-15 czerwca, nawołuje organy izb lekarskich i Ministerstwo Zdrowia do podjęcia działań w celu zmiany tej sytuacji. W uzyskanej przez nas opinii prawnej Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ pełnienie dyżurów na SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, może być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, w ramach odrębnej umowy o świadczenie usług medycznych, z zachowaniem warunku, że nie utrudniają realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego. Cytowana opinia stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Jesteśmy przekonani, że w porozumieniu z lekarzami zatrudnionymi w Państwa szpitalach będziecie w stanie zapewnić ciągłość pracy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Przypominamy, że przymusowe oddelegowanie stanowi naruszenie prawa pracy oraz §2 ust. 5 umowy o kształceniu rezydentów i może stanowić podstawę do nałożenia kar przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również oznaczać konieczność zwrotu środków przekazanych przez MZ.

Andrzej Sawoni
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Filip Dąbrowski
przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy NIL,
przewodniczący KML OIL w Warszawie

Warszawa, 23 lipca 2014 r.

Archiwum