10 września 2019

Konkurs Dum spiro, spero

Już po raz czwarty rozstrzygnięty został konkurs Dum spiro, spero na najlepszy artykuł naukowy poświęcony zagadnieniom wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, przygotowany w polskich ośrodkach badawczych. Konkurs został ogłoszony dla uczczenia pamięci dr. Wojciecha Lubińskiego, lekarza prezydenta RP, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem podczas pełnienia dyżuru lekarskiego.

Celem jest motywowanie i nagradzanie polskich naukowców zajmujących się problematyką
konsekwencji zdrowotnych smogu. Wyniki ogłasza się podczas dorocznej konferencji ku pamięci dr.  Wojciecha Lubińskiego. Gen. Lubiński zainicjował badania naukowe poświęcone tej tematyce, które prowadzone były w Wojskowym Instytucie Medycznym wspólnie z Politechniką Warszawską, konkurs jest zatem formą żywej pamięci o naszym koledze, ma bowiem na celu zachęcanie do kontynuowania rozpoczętych przez niego badań. Dum spiro, spero organizują Wojskowy Instytut Medyczny oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Komisja konkursowa, w składzie: prof. Michał Krzyżanowski z King’s College London (przewodniczący), dr hab. inż. Artur Badyda
z Politechniki Warszawskiej, dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski z Wojskowego Instytutu Medycznego i dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przyznała w tym roku nagrody za najlepszy artykuł i wyróżnienie.

Pierwszą nagrodę za najlepszy artykuł 2018 r. w wysokości 4 tys. zł otrzymał lekarz Michał Zieliński z Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę zatytułowaną „Influ-ence of Gaseous Pollutants on COPD Exacerbations in Patients with Cardiovascular Comorbidities”. W pracy tej lekarze ze Śląska wykazali wpływ wzrostu zanieczyszczenia powietrza na częstość zaostrzeń POChP. W przeciwieństwie do incydentów sercowo-naczyniowych, które obserwowano w okresie najwyższych stężeń pyłów PM10 i PM2,5, efekt zwiększonego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na wzrost liczby hospitalizacji z powodu zaostrzeń POChP był widoczny dopiero po 14 dniach.

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymała dr Ewa Brągoszewska z Politechniki Śląskiej za cykl czterech artykułów poświęconych obecności bakterii i ich oporności na antybiotyki w powietrzu w biurach, przedszkolach i szkołach na Górnym Śląsku. Nagrodę w postaci oczyszczacza powietrza dla uczestnika konferencji, który najciekawiej uzasadnił potrzebę jego posiadania, wygrała dr Hanna Dmeńska z Centrum Zdrowia Dziecka. Zapewniła, że urządzenie działające w gabinecie lekarskim będzie argumentem przekonującym rodziców leczonych przez nią dzieci z chorobami układu oddechowego o potrzebie czystego powietrza.

Podczas konferencji wystąpili ubiegłoroczni laureaci: dr Anna Merklinger-Gruchała z Krakowa, nagrodzona za artykuły: „Parity Conditions the Risk for Low Birth Weight after Maternal Exposure to Air Pollution” oraz „Effect of Air Pollution on Menstrual Cycle Length – A Prognostic Factor of Women’s Reproductive Health”, a także zdobywca drugiej nagrody dr Grzegorz Dziubanek z Zabrza za pracę zatytułowaną „Preliminary study of possible relationships between exposure to PCDD/Fs and dl-PCBs in ambient air and the length of life of people”.

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w piątym konkursie Dum spiro, spero. Jego regulamin znajduje się na stronach internetowych Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Prace opublikowane w 2019 r. można zgłaszać do 31 stycznia 2020. Podtrzymujmy w ten sposób pamięć o dr. Wojciechu Lubińskim.

Tadeusz M. Zielonka,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum