10 września 2019

Nie zapominajmy o profilaktyce

Dariusz Paluszek

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

Powszechnie znana maksyma – „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – nie zawsze idzie w parze z działaniem. O profilaktyce zapominają nie tylko pacjenci. Choć nie jest to temat nieznany i zdawać by się mogło, że akcji, kampanii i dyskusji o tym, jak wiele zależy od świadomego zaangażowania się na rzecz własnego zdrowia, nie brakuje, wciąż zbyt małą wagę przykłada się do systematycznej edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Potrzebujemy priorytetowego podejścia do profilaktyki ze strony decydentów, organizatorów systemu ochrony zdrowia, ale też jej operatorów – personelu medycznego. Korzyści byłyby bezsporne, gdyż nie tylko lepiej zapobiegać niż leczyć, ale również taniej, a to powinno interesować płatników – chociażby NFZ, a także każdego obywatela.

W stomatologii profilaktyka ma ogromne znaczenie. Stan zdrowia jamy ustnej przekłada się nie tylko na kondycję zębów, dziąseł, błony śluzowej, ale również na funkcjonowanie całego organizmu. Zadaniem lekarzy dentystów oprócz leczenia jest wspieranie pacjentów w edukacji zdrowotnej, wskazywanie im odległych korzyści wynikających z troski o własne zdrowie.

Tymczasem w natłoku codziennych obowiązków zawodowych w gabinecie stomatologicznym najczęściej skupiamy się na problemie zdrowotnym chorego. Opowiadamy mu dokładnie o metodzie i celu leczenia, a czasu na rozmowę o profilaktyce w stomatologii brakuje. Dlatego na tę pierwszą linię frontu troski o edukację zdrowotną pacjenta kierujemy najczęściej higienistki stomatologiczne. Należy zaznaczyć, że w tej potrzebnej misji liczą się wiedza i przygotowanie wyniesione przez higienistki ze szkoły, praktyka zdobywana w gabinecie pod okiem lekarza dentysty, gdyż wszelkie zabiegi wykonują one pod nadzorem i na zlecenie lekarza, ale również otwartość na pacjenta, umiejętności komunikacji oraz motywowania.

Na pewno lekarze dentyści mają zdecydowanie mniej problemów z leczeniem pacjentów świadomych rangi profilaktyki. Tych, którzy wcześniej zostali dobrze poinformowani o stanie zdrowia jamy ustnej i zalecanych zabiegach, którzy pilnują terminów wizyt i reagują na niepokojące zmiany lub dolegliwości wymagające sprawdzenia.

Edukacji zdrowotnej naszych pacjentów nie możemy pozostawiać w rękach „doktora Google’a”. Informacje czerpane ze stron internetowych nie zawsze są prawdziwe, nie zawsze poparte dowodami naukowymi, równie często niepoprawnie interpretowane. Lekarze wielu specjalności mierzą się z problemem ruchu antyszczepionkowego, a w stomatologii – z tzw. antykanałowcami, propagującymi nieprawdziwe teorie i zniechęcającymi do sprawdzonych, skutecznych metod leczenia.

W środowisku stomatologicznym cieszymy się z powrotu lekarzy dentystów do szkół. To słuszne działanie i bardzo ważny obszar z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. Z zainteresowaniem będziemy obserwowali, jak będzie przebiegało wdrażanie programu opieki stomatologicznej w placówkach edukacyjnych, gdyż plany i obietnice Ministerstwa Zdrowa są znaczące. Ważne jest również, aby projekty były konsultowane, a potem wprowadzane we współpracy z towarzystwami naukowymi stomatologii dziecięcej, konsultantami wojewódzkimi i krajowymi oraz samorządem lekarskim.

Profilaktyka stomatologiczna powinna mieć szczególną rangę w procesie kształtowania już od najmłodszych lat zdrowych nawyków na całe życie i być wyrazem troski o zdrowie całego społeczeństwa.

Koleżanki i Koledzy Lekarze Dentyści,

zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy z Komisją ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Państwa uwagi, pomysły, przemyślenia dotyczące problemów związanych z wykonywaniem naszego zawodu można przekazywać drogą telefoniczną – nr tel. biura komisji: 22-542-83-55, na adres e-mailowy: kld@oilwaw.org.pl, bądź osobiście podczas posiedzeń komisji
(terminy: 6 listopada, 18 grudnia).

Prezydium komisji obraduje:
18 września, 2 października,  16 października, 20 listopada, 4 grudnia
.

Tylko dzięki wspólnej aktywności możemy na bieżąco reagować na problemy nękające lekarzy dentystów i rozwiązywać sprawy dotyczące naszego środowiska.

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej ds. lekarzy dentystów,

                       przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów dr n. med. Dariusz Paluszek

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum