10 września 2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie nr 17/2019/VIII
przewodniczącej
Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
z 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu
członka Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Warszawie
VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie §45 ust. 3 regulaminu wyborów, będącego załącznikiem do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, na podstawie uchwały nr 25/2019/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu na VIII kadencję 20182022, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j. ze zm.), obwieszcza się, co następuje:

§1

Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji 20182022 kol. Marka Wolskiego.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Ewa Miękus-Pączek

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum