17 grudnia 2019

WUM mówi „nie” językowi nienawiści

Trwa proces, który Katarzyna Pikulska, jedna z liderek protestu lekarzy rezydentów z jesieni 2017 r., wytoczyła Telewizji Polskiej S.A. Rektor prof. Mirosław Wielgoś udzielił publicznego wsparcia pani doktor 14 listopada, kilka dni przed zapowiedzianym początkiem procesu.

„Stanowczo sprzeciwiam się szkalowaniu kogokolwiek zabierającego głos w debacie publicznej oraz manipulowaniu informacjami w celu podważania wiarygodności i prawdziwości motywacji działania osób mających odmienne zdanie. Szukanie »haków«, publikowanie informacji z życia prywatnego, podsycanie hejtu skierowanego pod czyimkolwiek adresem uważam za niedopuszczalne i destrukcyjne dla prowadzenia rzeczowej dyskusji, opartej na argumentach merytorycznych” – stwierdził prof. Mirosław Wielgoś w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom i opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rektor przypomniał, że jesienią 2017 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny udzielał wsparcia mediacyjnego podczas trudnych negocjacji Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Wówczas w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, którego podmiotem tworzącym jest uniwersytet, trwał protest głodowy lekarzy rezydentów. Dr Katarzyna Pikulska wraz z wieloma innymi lekarzami zrzeszonymi w Porozumieniu Rezydentów OZZL domagała się ogłoszenia i formalnego zagwarantowania społeczeństwu realizacji reformy ochrony zdrowia, która zapewnić miała: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego, nie niższego niż 6,8 proc. PKB, w ciągu trzech lat, likwidację kolejek, rozwiązanie problemu braku personelu medycznego, likwidację biurokracji, poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

„Porozumienie Rezydentów OZZL, w tym dr Katarzyna Pikulska, walczyło i nadal zabiega w imieniu pacjentów o kompleksową reformę ochrony zdrowia. Postulaty protestujących lekarzy rezydentów sprzed dwóch lat nadal są aktualne i ważne dla całego społeczeństwa, także dla środowiska WUM. Od wielu lat wskazujemy potrzebę zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, zwłaszcza większego finansowania szpitali klinicznych, które leczą, realizują zadania naukowe i kształcą adeptów zawodów medycznych” – podkreślił rektor.

W ostatnim czasie prof. M. Wielgoś kolejny raz odnosi się do atmosfery i stylu prowadzenia debaty publicznej, której wszyscy jesteśmy świadkami, i stanowczo sprzeciwia się wypowiedziom nawołującym do dyskryminacji innych osób.

– Uważam, że niezabranie głosu jest wyrażeniem milczącej zgody na podżeganie do nienawiści, niszczenie tolerancji dla wszelkich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia. Narastająca w społeczeństwie ksenofobia oraz powtarzające się przypadki dyskryminacji i przemocy budzą stanowczy sprzeciw władz i całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówimy NIE! językowi nienawiści pogłębiającemu podziały w naszym społeczeństwie, narastającej agresji i przejawom wrogości, które mają miejsce – zaznaczył prof. M. Wielgoś podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego. 

Rzecznik prasowy WUM Marta Ewa Wojtach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum