13 lutego 2017

Profil zaufany, czyli eGO

Trzy pytania do Kajetana Wojsyka, zastępcy dyrektora ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Panie dyrektorze, co to jest profil zaufany? Do czego służy, jak wiele osób korzysta teraz z takiego rozwiązania i które instytucje?

Profil zaufany to opcja, dodatkowa możliwość dla osób, które nie mają czasu lub ochoty, by osobiście udać się do urzędu (mowa wyłącznie o administracji publicznej, nie o podmiotach biznesowych) w celu załatwienia jakichś spraw. Nosi taką nazwę, gdyż nie jest – jak podobne profile na portalach społecznościowych – zestawem danych dowolnych, często fikcyjnych. Jest zestawem informacji, których zgodność z danymi w dowodzie tożsamości potwierdziła tzw. zaufana strona trzecia. Niedawno, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, zapadła decyzja, że określenie „profil zaufany” zostanie zastąpione nazwą: eGO – krótką, mającą podwójne znaczenie i dzięki temu dowcipną… Rozwiązanie to służy ułatwieniu kontaktów z administracją, szczególnie w przypadkach, gdy załatwienie sprawy wymaga użycia dokumentów lub skorzystania z usługi on-line, do czego potrzebne jest jednoznaczne i pewne ustalenie tożsamości zainteresowanej usługą osoby. Profil zaufany zakładamy na specjalnie do tego przeznaczonej stronie https://pz.gov.pl/ lub na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Poprawne założenie konta skutkuje automatycznym utworzeniem wniosku o potwierdzenie profilu i zapisaniem go w systemie. W ciągu 14 dni należy zgłosić się do dowolnie wybranego punktu potwierdzeń, w którym uprawniony pracownik, na podstawie okazanego dowodu osobistego lub paszportu, odszuka wniosek i potwierdzi swoim elektronicznym podpisem prawdziwość zawartych w nim danych osobowych. Potwierdzenie ważne jest trzy lata. Uzyskanie potwierdzenia profilu jest bezpłatne. Korzyści wynikające z wykorzystywania profilu zaufanego to przede wszystkim oszczędność czasu. W przypadku bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem na jego żądanie okazujemy dowód tożsamości, by udowodnić, że jesteśmy tym, za kogo się podajemy, a nie kimś innym. A za pomocą platformy ePUAP (i nie tylko jej; profil zaufany, po wydzieleniu z tej platformy, znalazł szersze zastosowanie) korzystająca z niej osoba zdalnie – bez przychodzenia do urzędu, wiarygodnie udowadnia swoją tożsamość. Podkreślam, że poprawne założenie konta skutkuje automatycznym wysłaniem wniosku, więc nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności poza umiejętnością czytania ze zrozumieniem i dokładnością podania własnych danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru PESEL). Dane te będą później każdorazowo dołączane automatycznie w czasie składania podpisu elektronicznego właśnie za pomocą owego profilu zaufanego. Warto zauważyć, że wspomniana jednorazowa wizyta w punkcie potwierdzeń, na którą nie trzeba się specjalnie umawiać, trwa ledwie kilka minut, a na trzy lata zapewnia nam możliwość zdalnego załatwiania swoich spraw. Ważne, że system powiadamia nas automatycznie o przyjęciu pisma przez urząd, wystawiając natychmiast Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. By uzyskać taki sam efekt w przypadku tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy, musielibyśmy udać się do urzędu i tam uzyskać potwierdzenie wniesienia pisma na kopii lub wysłać je listem poleconym (czas tracony w kolejce + opłaty pocztowe albo transportowe). I powtarzać to za każdym razem, kiedy wysyłamy pismo lub udajemy się do urzędu. Trudno powiedzieć, ile osób obecnie posiada profil zaufany, ponieważ ich liczba zmienia się każdego dnia. W styczniu br., według danych Centralnego Ośrodka Informatyki, istniało około 676 tys. aktywnych profili zaufanych, w tym 65 tys. potwierdzonych przez banki W czasie realizacji programu 500+ banki znacząco przyczyniły się do zwiększania liczby osób posiadających profil zaufany, ponieważ ze względu na swoją specyfikę nie nawiązują procesów biznesowych z osobami anonimowymi, muszą weryfikować tożsamość klientów. Zatem – zaproszone przez ministra cyfryzacji do współpracy – wsparły własną infrastrukturą proces uwierzytelniania osób, które spełniały kryteria objęcia ich programem 500+. Na stronie https://pz.gov.pl można zobaczyć, które banki przyłączyły się do procesu potwierdzania profili. Osoby posiadające konta w bankach, których loga znajdują się na stronie profilu zaufanego, nie muszą już spełniać żadnych formalności, by używając znanych sobie mechanizmów, wykorzystywanych m.in. przy dokonywaniu przelewów (np. kart z jednorazowymi kodami), złożyć elektronicznie podpisane pismo w urzędzie. Możliwości wykorzystywania profilu zaufanego systematycznie się poszerzają (bo wzrasta liczba usług świadczonych drogą elektroniczną), a prawne skutki jego użycia zostały zrównane ze skutkami podpisu własnoręcznego. Prosta kalkulacja pokazuje, że posiadanie podpisu elektronicznego jest w relacjach z administracją zdecydowanie i pod każdym względem korzystne. Przydaje się przy zakładaniu działalności gospodarczej, sprawdzaniu swoich danych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS czy podczas korzystania z usług elektronicznych na platformie https://obywatel.gov.pl/, na której oferowane są 172 usługi, w tym 35 on-line.

Czy łatwo założyć profil zaufany? Czy jest bezpieczny?

Profil zakłada się, posługując się komputerem (lub netbookiem, smartfonem) podłączonym do Internetu. To zadanie bardzo proste, z jednym tylko warunkiem – konieczne jest zachowanie maksymalnej staranności we wprowadzaniu danych podlegających później weryfikacji w punkcie potwierdzeń. Najczęstszym błędem, powodującym frustrację i zniechęcenie, jest właśnie niestaranne wprowadzenie danych, z tzw. czeskimi błędami, literówkami, wstawianiem spacji w nazwisku dwuczłonowym przed dywizem (łącznikiem) i po nim, pomijaniem polskich liter i wpisywaniem w ich miejsce łacińskich, pisaniem inicjałów małymi literami itp. Trzeba wiedzieć, że potwierdzenie danych polega na systemowym, automatycznym porównywaniu danych zawartych we wniosku (które pochodzą z pól wypełnianych podczas zakładania konta) z danymi w numerze PESEL. Osoba potwierdzająca otrzymuje komunikat o zgodności potwierdzanych danych lub jej braku. Niezgodność wymaga ponownego przejścia procedury zakładania konta. Używanie profilu zaufanego jest bezpieczne, jeśli zachowamy elementarne zasady, które zresztą są na druku wniosku wymienione. Wnioskodawca oświadcza, że: „dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne, zapewni poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przez osoby trzecie, nie udostępni konta osobom trzecim, niezwłocznie unieważni profil zaufany ePUAP w przypadku utraty kontroli nad kontem ePUAP oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP”. Czynność składania podpisu wymaga podania jednorazowego kodu, przesłanego przez system pod numer telefonu komórkowego osoby składającej podpis.

Jak to rozwiązanie jest wykorzystywane w ochronie zdrowia? W czym może pomóc pracownikom
i personelowi medycznemu?

Profil zaufany wykorzystywany jest w coraz szerszym zakresie. W ochronie zdrowia przede wszystkim umożliwia podpisywanie różnego rodzaju wniosków składanych drogą elektroniczną, np. wniosków o zmiany w księdze rejestrowej w RPWDL, wniosków do Rejestru Aptek czy Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych. Generalnie – do przesyłania pism, dokumentów, które dzięki zastosowaniu profilu zaufanego stają się także dokumentami integralnymi, wiarygodnymi. Wkrótce zostanie uruchomiony dla lekarzy i lekarzy dentystów System Monitorowania Kształcenia.Dokumenty elektroniczne są czytelne, a przede wszystkim ich autorstwo jest wiarygodne. W dodatku częstokroć systemy, w których dokumenty powstają według ściśle określonych wzorów, zapewniają kontrolę poprawności technicznej i kompletności już w czasie ich tworzenia. Dzięki temu pozwalają autorom uniknąć wezwań do uzupełnienia braków. A i sam fakt potwierdzenia, że dokument został skutecznie złożony, także ma znaczenie.

Pytała Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum