21 lutego 2007

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie
uzyskania mandatu delegata
na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158,
z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy – lekarza Jerzego Moskwy, na podstawie uchwały nr 2/2007 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2007 w sprawie wygaśnięcia i uzyskania mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009, delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres kadencji: 2006-2009 został lekarz Rafał Mańczak.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy
w rejonie wyborczym nr 102 „Rejon złotego wieku B”

Na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158,
z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 i § 41 pkt 1 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy – lekarza Jerzego Moskwy, na podstawie uchwały nr 1/2007 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009, ogłasza się wybory uzupełniające delegata w rejonie wyborczym nr 102 „Rejon złotego wieku B”.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

Archiwum