23 lutego 2007

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Remont w Krychnowicach
Blisko 3 mln zł kosztował remont pawilonu w radomskim Szpitalu Psychiatrycznym. Pieniądze
na ten cel przekazał samorząd
województwa mazowieckiego.

W ramach modernizacji odnowiono sale dla chorych oraz pomieszczenia sanitarne, a w piwnicach budynku powstały warsztaty terapii zajęciowej. Prace przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy odbywał się na zewnątrz budynku w 2005 r. Drugi etap robót obejmował przebudowę wnętrz. – Wykonane prace remontowe miały gruntowny charakter. Zdołaliśmy wymienić tynki, podłogi, okna oraz instalacje. Odnowione zostały zarówno sale, jak i korytarze oraz jadalnie. Zdołaliśmy także zaadaptować pokoje w piwnicach na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej – powiedział dyrektor szpitala Mirosław Ślifirczyk. Po modernizacji dwukondygnacyjny budynek pomieści łóżka dla 160 pacjentów na dwóch oddziałach dla dorosłych.
Według zapewnień dyr. Ślifirczyka, modernizacja szpitala będzie kontynuowana w tym roku. Kończy się prace w pawilonie zajmowanym przez oddział odwykowy. – Dotychczas wydaliśmy 1 mln 400 tys. zł ze środków od marszałka województwa mazowieckiego. Na dokończenie robót potrzebujemy jeszcze ok. 1 mln zł – powiedział dyrektor. Według planów kierownictwa lecznicy, zakończenie remontu nastąpi w br. Natomiast na rok 2008 planowane jest przeprowadzenie wymiany sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz modernizacja systemu ogrzewania.

Umorzony dług
Wojewoda mazowiecki zrezygnował z dalszych starań o odzyskanie blisko 1 mln zł od Starostwa Powiatowego w Przysusze. Darowany dług to dotacja Ministerstwa Zdrowia na restrukturyzację miejscowego szpitala.
Spory wokół należności sięgają roku 2000, gdy Ministerstwo Zdrowia obiecało sfinansować restrukturyzację szpitala powiatowego. Program reorganizacji lecznicy obejmował m.in. stworzenie wspólnego bloku operacyjnego, połączenie deficytowych oddziałów oraz wydzielenie samodzielnego oddziału chirurgicznego. Jednak zamiast na restrukturyzację pieniądze przeznaczono na zakup urządzeń medycznych ratujących życie oraz opracowanie planu przebudowy szpitala. Dodatkowo władze powiatu nie dotrzymały terminu rozliczenia się z otrzymanych środków. Zastrzeżenia finansowe znalazły swój finał w sądzie administracyjnym. Wojewoda mazowiecki domagał się zwrotu dotacji (330 tys. zł należności głównej plus odsetki), natomiast władze powiatowe broniły słuszności zakupu dla lecznicy sprzętu ratującego życie.
Mimo niekorzystnej dla szpitala decyzji sądu wojewoda mazowiecki nieoczekiwanie zrezygnował z dalszego dochodzenia roszczeń. Z decyzji wojewody cieszy się obecny dyrektor szpitala powiatowego w Przysusze Robert Mazur. – To dobra wiadomość dla szpitala i mieszkańców powiatu korzystających z naszej pomocy, gdyż zakupy sprzętu medycznego dokonane przed kilku laty nie wpłyną na dalsze finansowanie szpitalnych inwestycji z budżetu powiatu. Tym bardziej że szpital zdołał już osiągnąć korzystny rezultat finansowy za ubiegły rok. Duża w tym zasługa władz samorządowych powiatu – podkreśla dyrektor.

Gratulacje za pracę zawodową
Kwiaty, podziękowania i upominki otrzymali lekarze z regionu radomskiego kończący pracę zawodową. W spotkaniu wzięły udział osoby, które w latach 2004 – 2006 nabyły prawa do przejścia na emeryturę.
– W przypadku lekarzy spełnienie formalnych warunków do uzyskania praw emerytalnych nie oznacza automatycznego zakończenia aktywności zawodowej. Wiele koleżanek i kolegów otrzymuje propozycje dalszego zatrudnienia na zajmowanym dotychczas stanowisku – podkreśla wiceprzewodniczący ORL Mieczysław Szatanek. Według szefa Delegatury Radomskiej OIL, dzieje się tak m.in. ze względu na narastające braki kadrowe wśród lekarzy, którzy coraz częściej korzystają z możliwości wyjazdu za granicę, gdzie warunki zatrudnienia są znacznie korzystniejsze niż w Polsce. – Przykładem tego zjawiska jest sytuacja
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, gdzie w 2006 r. więcej lekarzy przeszło na emeryturę, niż zostało zatrudnionych. To zagraża płynności fachowej kadry medycznej – dodaje dr Szatanek, dyrektor radomskiej lecznicy.
Szef Delegatury Radomskiej OIL zachęcił lekarzy-emerytów do aktywnego udziału w życiu samorządu lekarskiego. Przewodniczący Komisji Emerytów Andrzej Wisłocki przypomniał, że komisja organizuje cykliczne spotkania tematyczne (raz w miesiącu) oraz ciekawe wycieczki krajoznawcze.

Archiwum