22 kwietnia 2007

100 mln euro dla AM

Rada Ministrów przyznała Akademii Medycznej w Warszawie 100 mln euro na budowę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – informuje rzecznik AM Grzegorz Lisicki. Budowa planowana jest na 6 lat.

Centrum powstanie w kampusie AM przy ul. Żwirki i Wigury oraz na sąsiadu-
jących z nim terenach PAN i UW. – Celem tych inwestycji jest stworzenie jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie ośrodków badawczych w Europie. Będą tu prowadzone badania nad budową i funkcjami białek w organizmie człowieka, biotechnologią, nanotechnologią, nowymi technologiami medycznymi i lekarstwami – mówi G. Lisicki. – Sama budowa pochłonie 180, zaś wyposażenie laboratoriów 680 mln zł. Aby sfinansować to przedsięwzięcie, będziemy szukali partnerów instytucjonalnych oraz koncerny, które byłyby zainteresowane włączeniem się w budowę i późniejsze badania naukowe – dodaje rzecznik. opr. md

Archiwum