6 kwietnia 2007

Ankieta Komisji ds. Lekarzy Dentystów

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze Dentyści!

Aby działać w Państwa imieniu, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej na adres:
Okręgowa Izba Lekarska, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65a – z dopiskiem „Ankieta Komisji ds. Lekarzy Dentystów”.

Ankieta stomatologiczna

Archiwum