25 kwietnia 2007

Profilaktyka RSV dla wcześniaków

Postęp wiedzy i technologii medycznych pozwala na ratowanie noworodków z małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w spadku wskaźnika umieralności okołoporodowej: z 20 zgonów na 1 tys. urodzeń w 1990 r. do 8,04 na 1 tys. w 2005 r.

Jednak wcześniaki o małej masie ciała są szczególnie narażone na infekcje, w tym wirusem RS (Respiratory Syncytial Virus), wywołującym ciężkie zakażenia dolnych dróg oddechowych. Do grupy szczególnego ryzyka należą także dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną, wrodzonymi wadami serca i obniżoną odpornością.
Aby uniknąć infekcji, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej profilaktyki tuż przed opuszczeniem szpitala przez noworodka. Przeprowadzone badania potwierdzają, że działania profilaktyczne chronią życie noworodka, zapewniają lepszy stan zdrowia dziecka w późniejszym okresie, a co za tym idzie – minimalizują wydatki związane z częstą hospitalizacją chorujących wcześniaków.
W Polsce nie wszystkie dzieci z grup ryzyka są zabezpieczane przed RSV. W ostatnim okresie w Centrum Zdrowia Dziecka profilaktykę zastosowano w stosunku do 25 dzieci z całego kraju. A tylko w woj. mazowieckim powinno z niej skorzystać ok. 100. Eksperci, m.in. prof. Maria Borszewska-Kornacka, liczą na szybkie zaakceptowanie przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ terapeutycznego programu zapobiegania zakażeniom RSV oraz zastosowanie go w praktyce. mkr

Archiwum