23 kwietnia 2007

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie za rok 2006

W omawianym okresie do Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęło 80 spraw.

Łącznie rozpatrzono 80 spraw,
w tym:

34 sprawy z lat ubiegłych
oraz 46 z 2006 r.

Wydano następujące orzeczenia:

5 – umorzenie postępowania;
24
– uniewinnienie;
42
– upomnienie;
20
– nagana;
6
– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 6 m-cy;
2
– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 8 m-cy;
1
– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 3 lata.

Archiwum