23 kwietnia 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Nagroda jakości dla Ciechanowa
W lutym br. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzymał Mazowiecką Nagrodę Jakości.

Oprócz szpitala nagrodę przyznano Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I oraz Urzędowi Miejskiemu w Radomiu. Laureatami konkursu „Mazowiecka Nagroda Jakości” mogą zostać organizacje i instytucje, które dążą do usprawnienia swojej pracy poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów i metod zarządzania, koncentrują się na potrzebach klienta oraz na poprawie jakości wyrobów i usług.
Mazowiecki konkurs jest pierwszym etapem, kolejne to Polska i Europejska Nagroda Jakości. Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 r. przez: Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację „Teraz Polska”.

Nowy ambulans w Łukowie
Na początku br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie wzbogacił się o nowy ambulans.

Jest to samochód marki „Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI”; kosztował ponad 240 tys. zł. W tym roku kierownictwo placówki planuje zakup jeszcze jednego ambulansu.

Nowa karetka w Sochaczewie
W lutym br. Szpital Powiatowy w Sochaczewie kupił nową karetkę.

Zakup nowoczesnego ambulansu marki „Mercedes-Benz Vito 109 CDI”,
wartości 146 tys. zł, w 84 proc. został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, w 16 proc. – przez sochaczewski szpital. Samochód będzie służył do transportu chorych ze szpitala do domu, a także ze szpitala na rehabilitację lub inne zabiegi i badania wykonywane poza placówką.

Walka z próchnicą w Jabłonnie
W lutym br. Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonnie i Chotomowie na rok 2007”.

Na realizację programu gmina przeznaczy dotację w wysokości 40 tys. zł. Działania profilaktyczne w zakresie próchnicy, obejmujące dzieci w wieku szkolnym, mają pomóc w wyrobieniu nawyków prozdrowotnych dotyczących higieny jamy ustnej, zwiększeniu świadomości zdrowotnej młodego pokolenia, przede wszystkim zaś zahamowaniu procesu chorobotwórczego próchnicy. Po realizacji programu w poprzednich latach wyraźnie widać zasadność funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej. Problem próchnicy dotyczy 90% populacji dzieci w wieku szkolnym i tylko długofalowe działania pozwolą zmniejszyć skalę tego problemu – uznali radni. Programem profilaktyki i leczenia próchnicy objęto ok. 700 dzieci.

Nowy dyrektor w ostrołęckim pogotowiu
W lutym br. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał Mirosława Dąbkowskiego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Rada Społeczna w wołomińskim szpitalu
Rada Powiatu Wołomińskiego powołała nową Radę Społeczną szpitala w Wołominie.

W jej skład, obok przedstawicieli powiatu, weszli reprezentanci gminy zgłoszeni przez burmistrzów i wójtów. Przewodniczącym Rady został starosta Powiatu Wołomińskiego Maciej Urmanowski, członkami – Stanisława Dutkiewicz, Agnieszka Gryglas, Jerzy Mikulski, Irena Pergoł, Robert Perkowski, Kazimierz Rakowski, Robert Roguski, Krzysztof Strzałkowski, Andrzej Siarna, Bożena Sobkowiak, Krzysztof Strzałkowski, Hanna Szyszkowska, Bożena Tymińska, Janusz Werczyński. Wojewodę mazowieckiego będzie reprezentował w Radzie Marek Szafrański.

Profilaktyka w Nadarzynie
W marcu br. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie wybrała programy profilaktyczne na rok 2007.

Zdecydowano o realizacji programów: wczesnego wykrywania i profilaktyki jaskry, profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej, zapobiegania próchnicy oraz wczesnego wykrywania raka piersi.

Nowy dyrektor w Sochaczewie
W lutym br. Zarząd Powiatu Sochaczewskiego wybrał nowego dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Został nim Franciszek Pasiak – dotychczas p.o. dyrektor placówki. W dokonaniu wyboru dyrektora szpitala Zarządowi pomagał zespół doradczy.
Na konkurs wpłynęło 10 ofert. W końcowych przesłuchaniach wzięło udział 6 kandydatów. Zarząd nie zdecydował się na wybór żadnego z nich. Po przeprowadzeniu dodatkowych rozmów – na stanowisko dyrektora powołano Franciszka Pasiaka.

Reaktywacja w Ostrołęce
W styczniu br., ponad rok od likwidacji, w Ostrołęce reaktywowano delegaturę Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. Pozwoli to na stworzenie kilku nowych miejsc pracy.

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego jest jednostką budżetową wojewody mazowieckiego. Do głównych zadań MCZP należy m.in. badanie efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, doskonalenie kadr medycznych oraz prowadzenie rejestrów zakładów opieki zdrowotnej i ich kontrolowanie.

Archiwum