20 kwietnia 2007

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Znowu laury
Dr Maria Cygan – lekarz wolontariusz z Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu – zwyciężyła w plebiscycie na najpopularniejszego lekarza regionu radomskiego.

Tytuł Lekarza Roku 2006 przyznali jej czytelnicy gazety „Echo Dnia”.
Wyrazy uznania i popularności wśród pacjentów dr Cygan odbiera już po raz drugi. Podobny tytuł przyznali jej w ubiegłym roku czytelnicy nieistniejącej już gazety „Słowo Ludu”. O skali popularności tegorocznej laureatki plebiscytu (nieobecnej w czasie uroczystej gali) świadczy m.in. liczba uzyskanych głosów – ponad dwukrotnie przewyższająca głosy oddane na głównych „konkurentów” do tytułu.
Dr Maria Cygan jest związana z Radomiem dopiero od 2003 r. Wcześniej przez 5 lat pracowała w hospicjum stacjonarnym i domowym św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Trafiła tam z warszawskiej Pragi, gdzie jako wolontariuszka poznawała specyfikę pracy w hospicjum.
Absolwentka Akademii Medycznej
w Warszawie (1994). Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej. W latach 1994-1998 pracowała w szpitalu w Warszawie. Jest wolontariuszką – nie pobiera wynagrodzenia za pracę; hospicjum zapewnia jej mieszkanie i utrzymanie.
Plebiscyt na tytuł Lekarza Roku 2006 zorganizowano wśród mieszkańców dawnego województwa radomskiego. Pacjenci zgłosili ponad 240 lekarzy, m.in. z Radomia, Przysuchy, Pionek, Iłży, Kozienic, Lipska, Białobrzegów, Szydłowca i Grójca.
W gronie wyróżnionych medyków znaleźli się m.in.: z Radomia – dr Teodora Słoń, dr Stanisław Borodziuk i dr Robert Wiraszka; z powiatu radomskiego – dr Rafał Wojciechowski (Kowala), dr Grzegorz Krakowiak (Pionki), dr Jan Pedowski (Iłża); z powiatu białobrzeskiego – dr Mariola Żołyniak-Jabłońska (Wyśmierzyce), dr Dariusz Majcher (Białobrzegi) i dr Anna Chaładaj-Grodzińska (Białobrzegi); z powiatu grójeckiego – dr Paweł Strus (Grójec), dr Andrzej Szczepan Niemirski (Warka), dr Urszula Maciejewska (Grójec); z powiatu kozienickiego – dr Teresa Gugała (Kozienice), dr Marek Kuźmiński (Kozienice), dr Jolanta Mańko (Kozienice); z powiatu lipskiego – dr Mariola Zając (Grabowiec), dr Mariusz Pająk (Pasztowa Wola), dr Grażyna Sobczyk (Lipsko); z powiatu przysuskiego – dr Jacek Szambor (Klwów), dr Danuta Dyjas-Walczak (Skrzynno), dr Jacek Sygnowski (Przysucha); z powiatu szydłowieckiego – dr Zbigniew Stępień (Majdów), dr Edyta Michrowska-Kobylska (Orońsko), dr Danuta Prażmowska (Orońsko);
z powiatu zwoleńskiego – dr Barbara Kusio-Cieślakowska (Zwoleń), dr Czesław Kraczkowski (Zwoleń) i dr Grzegorz Drążkiewicz (Kazanów).

Dług umorzony
O ponad 830 tys. zł zmniejszy się dług Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Ze swojej należności wobec szpitala zrezygnuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak poinformowała radomska posłanka, dr Lucyna Wiśniewska, pozytywne stanowisko Funduszu to efekt negocjacji z prezesem PFRON Andrzejem Sochajem. – Należy podkreślić, że dług w znacznym stopniu zagrażał procesowi restrukturyzacji placówki, co w konsekwencji mogło wpłynąć bardzo negatywnie na poziom usług medycznych
w Radomiu – powiedziała dr Wiśniewska. Umorzone należności to kwota
(z odsetkami), którą szpital powinien zapłacić na rzecz PFRON z tytułu niezatrudnienia w placówce odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Zdaniem dyrektor WSzS Luizy Staszewskiej, decyzja PFRON będzie miała pozytywne skutki dla sytuacji finansowej szpitala.
W ub.r. podobne starania dyrekcji lecznicy doprowadziły do umorzenia 500 tys. zł składek na rzecz PFRON.

Nowy dyrektor
Andrzej Pawluczyk został nowym dyrektorem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zastąpił na tym stanowisku dr. Mieczysława Szatanka.

O wyborze dyrektora zdecydował prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Kandydaturę Andrzeja Pawluczyka wskazała komisja konkursowa. O posadę szefa lecznicy ubiegali się również Marek Pacyna (b. dyrektor RSzS), Wiktor Kozestański (b. dyrektor szpitala powiatowego w Grójcu) oraz Marzena Barwicka (kierująca zamówieniami publicznymi w RSzS).
Nowy szef RSzS pracował dotychczas m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, gdzie kierował działem administracyjno-gospodarczym. Andrzej Pawluczyk ma 47 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Radomska), kierunek: transport.

Archiwum