20 lipca 2008

Sejm w sprawie transplantacji

13 czerwca br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął, przez aklamację, uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia.

W uchwale czytamy: „Biorąc pod uwagę, że przeszczepianie narządów wykonywane jest w Polsce od ponad 40 lat, a polscy transplantolodzy należą do światowej czołówki w tej dziedzinie, i że jest to potrzebna, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia stanowiąca dla wielu pacjentów jedyną szansę przedłużenia życia, Sejm zwraca się do społeczeństwa o powszechną akceptację tej metody”.

Jednocześnie posłowie zaapelowali do władz rządowych i samorządowych o wsparcie moralne i pomoc materialną we wszelkich akcjach o charakterze edukacyjnym w tym zakresie.

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podziękował prof. Wojciechowi Rowińskiemu, szefowi Polskiej Unii Transplantacyjnej, za inicjatywę i pracę nad przygotowaniem tej uchwały.
mkr

Archiwum